Koruma Sempozyumu 2. Çalıştayı:

18-19 Ekim 2012

Başlangıç: 18 Ekim 2012 Bitiş: 19 Ekim 2012 Yer: TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Düzenleyen: TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi