KSANTHOS

Likya´nın Teslim Olmayan Kenti

Ksanthos’ta Likya Medeniyeti’nin Keşfi

            Ksanthos kazılarının başladığı tarihte Likya Medeniyeti, Herodotos ile diğer antik dönem tarihçilerinin bazı yazıları ve 19. yüzyıl sonunda Avusturyalı epigrafistlerin bir kısmını yayınladığı Likya kitabeleri sayesinde tanınmaktaydı. Ksanthos'ta yapılan keşifler ve bunların çabucak yayınlanması, bilim insanlarını ve halkı Likya Medeniyeti’nin tarihi ve kalıntıları içine sokmuştur. Bu kentin ve Letoon'un arkeolojik önemi, her ikisinin de UNESCO’nun Dünya Mirası kapsamına alınmasını açıklamaktadır.