KUDÜS’TE BİR KADINA AİT MÜHÜR BULUNDU

Kudüs’te bir kadının ismini taşıyan ve bu kişinin yasal statüye sahip olduğunu gösteren 2 bin 500 yıllık bir mühür bulundu.

Eski şehrin yakınlarındaki Davud’un Şehri Ulusal Parkı’nda yer alan büyük bir antik dönem yapısında, Birinci Tapınak dönemine tarihlenen bir mühür bulundu. İncil’e göre Birinci Tapınak, İsrail Kralı Davud’un oğlu Süleyman tarafından MÖ 10’uncu yüzyılda inşa edilmiş ve 400 yıl sonra yok edilmişti. Birinci Tapınak zamanından günümüze ulaşmış fazla mühür olmadığını belirten kazıdaki araştırmacılar, kadına ait bir mühür bulmanın çok daha nadir gerçekleşecek bir durum olduğunu ifade ettiler.

Yarı değerli taştan yapılan mührün üzerinde, eski İbranice harflerle tersten "to Elihana bat Gael" / “Gael’in kızı Elihana” yazıyor. Bu tarz mühürler belgeleri imzalamak için kullanılır ve genelde sahibi tarafından takılan bir yüzüğün kakma kısmıdır. Mühürlerin, sahibinin kimliğini, soyunu ve statüsünün belirlediği arkeologlarca bilinir.  

Bu kadının kimliğine dair şimdiye kadar ismi dışında bir veri bulunamadı; fakat bir mühre sahip olması, onun üst düzey bir sosyal sınıfa dâhil olduğunu gösterir. Arkeologlar bu kadının Birinci Tapınak döneminin diğer kadınlarına nazaran istisnai bir durumu olduğunun üzerinde durarak, bu kadının iş yapabilmesi ve mülk sahibi olmasını sağlayacak yasal bir statüye sahip olduğunu belirttiler. 

Kadınların yasal ve finansal açıdan bağımsızlıkları o dönem için oldukça ender rastlanan bir durum olmasının yanında, İncil’de veya arkeolojik bulgularda da pek yer almaz. Elihana bu konudaki az sayıdaki örneklerden biridir. Bir başka örnek ise, Filistin’in güneyindeki çöllerde bulunmuştur. Bu örnekle ilgili olarak, İkinci Tapınak dönemine tarihlenen belgelerde yasal statüsü olan bir toprak sahibinden bahsedilir.  

news.discovery.com