KUDÜS´TEKİ HAMAMIN DUVARINDA BULUNAN RESİM VE YAZILAR BÜYÜK BİR SIR KAYNAĞI

Kudüs´te 2000 yıllık bir hamamın duvarlarında henüz anlamı bilinmeyen Aramice duvar yazılarına rastlandı

Kudüs’ün Arnona bölgesinde yer alan bir yeraltı mağarasında MS 1. yüzyıla (İkinci Tapınak Dönemi) tarihlenen ve dini ayinler için kullanılmış bir hamam (mikveh ya da miqwe) keşfedildi.

Hamamın alçı ile kaplanmış olan duvarlarında, kullanıldığı dönemde duvarlara işlenmiş resimlere ve yazılara rastlandı.

Çizilen resimlerin arasında bir tekne, palmiye ağaçları, farklı bitki türleri ve Yahudiler’in kutsal işaretlerinden olan “Menora” (Yedi Kollu Şamdan) benzeri semboller tespit edildi.

Uzmanlar, keşfedilen duvar resimlerinin ve yazılarının iyi bir şekilde korunmuş olduğunu ve bu dönemde bu tür örneklere çok az rastlanıldığını belirttiler.

İbrani alfabesiyle Aramice olarak işlenmiş yazıların anlamı henüz yorumlanamıyor, fakat yazıların bazı isimlere işaret ediyor olabileceği düşünülüyor. Menora haricindeki duvar resimleri ise İkinci Tapınak Döneminde sıkça rastlanan duvar motiflerden oluşuyor. Menora sembolünün resmedilmesinin ender bir durum olduğunu belirten uzmanlar, o dönemde, Yahudilerin dini inançları gereği kutsal olan objeleri tapınaklarında resmetmeye çekindiklerini vurguladılar.

Keşfin ardından arkeologlar şimdi, duvar resimleri ve yazıları arasındaki ilişki, çizimlerin yapılması için neden bir hamamın tercih edildiği ve bu çizimleri kim(ler)in yapmış olduğu gibi soruların yanıtlarını arayacak.

Kaynak: http://www.sci-news.com/archaeology/science-miqwe-aramaic-inscriptions-israel-03107.html