KÜLTÜREL MİRAS VE MÜZELER ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

29. Müzeler Haftası sebebiyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat Yönetimi Programı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Müzecilik Yüksek Lisans Programı ortaklığıyla düzenlenen ilk Kültür Mirası ve Müzeler Öğrenci Konferansı 22 Mayıs 2010 Cumartesi İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü’nde gerçekleştirilecektir.  

09:00-09:30                         Kayıt
09:30-10:00                         Açılış Konuşmaları
- Yrd. Doç. Dr. Deniz Ünsal, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Sanat Yönetimi Programı Koordinatörü
- Yrd. Doç. Dr. Kadriye Tezcan Akmehmet, Yıldız Teknik Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı, Müzecilik Yüksek Lisans Programı Koordinatörü
 
I. Oturum
10:00-10:15
Afşin Altaylı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Müzecilik Yüksek Lisans Programı
“Müzenin Kentsel Planlama ve Toplumsal Dönüşümdeki Rolü”
10:15-10:30                        
İlknur Arı, İstanbul Üniversitesi, Prehistorya Anabilim Dalı
Tarihöncesi Arkeolojik Sit Alanlarında Kültür Mirası Yönetimi”
10:30-10:45                        
Gizem Dörter, Koç Üniversitesi,
Anadolu Medeniyetleri ve Kültürel Miras Yönetimi YüksekLisans Programı
Sürdürülebilir Kültürel Miras Yönetiminde Yurt Dışından Örnekler”
10:45-11:00                         Soru-Cevap
11:00-11:15                         Ara
 
II. Oturum
11:15-11:30
Göksu Kunak, Hacettepe Üniversitesi, Sanat Tarihi Yüksek Lisans Programı
“Modern ve Postmodern Müzelere Karşıt Fikirler: Bir İktidar Aracı Olarak Müze”
11:30-11:45                        
Cihan Çolak, Yıldız Teknik Üniversitesi, Müzecilik Yüksek Lisans Programı
“Üniversite Müzelerinin Yüksek Öğretimde Etkin Kullanımı”
11:45-12:00                        
İrem Ekener Sanıvar, Yıldız Teknik Üniversitesi, Müzecilik Yüksek Lisans Programı
"Müzelerde İzleyici Araştırmalarının Sergi Geliştirmedeki Rolü"
12:00-12:15                         Soru-Cevap
12:15-13:30                         Öğlen Yemeği
 
13:30-15:00                         Panel: Tırnak İçinde Çağdaş Müzecilik
Moderatör: Hanzade Uralman,Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi,
     Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, Müzecilik Yüksek Lisans Programı
Panelistler:
- Çiğdem Artan, Koç Üniversitesi,
Anadolu Medeniyetleri ve Kültürel Miras Yönetimi Yüksek Lisans Programı      
- Serkan Nişancı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Müzecilik Yüksek Lisans Programı
- Köyüm Özyüksel, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı
- Mahir Polat, Yıldız Teknik Üniversitesi, Müzecilik Yüksek Lisans Programı      
- Neslihan Varol, Yıldız Teknik Üniversitesi, Müzecilik Yüksek Lisans Programı               
15:00-15:10                         Ara
15:10-15:30                         Sonuç Oturumu
Konuşmacılar:
- Yrd. Doç. Dr. Deniz Ünsal, İstanbul Bilgi Üniversitesi,
İletişim Fakültesi Sanat Yönetimi Programı Koordinatörü
- Yrd. Doç. Dr. Kadriye Tezcan Akmehmet, Yıldız Teknik Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı, Müzecilik Yüksek Lisans Programı Koordinatörü