LABRAUNDA

Zeus Labraundos Kutsal Alanı, Türkiye’nin güneybatısında, Mylasa’nın, bugünkü Milas kentinin 14 kilometre kuzeyinde yer alır. Çift Baltalı Zeus Kutsal Alanı’nın merkezinde 1948-1953 yıllarını kapsayan bir dönemde İsveçli arkeologlar tarafından kazı çalışmaları yapılmıştır. Bu zamandan beri, yapılar ve buluntular da dâhil, bu kazılarda elde edilen veriler bilim adamları tarafından çalışılmakta ve yayınlanmaktadır.    
Bilimsel arkeolojik kazıları da içeren yeni araştırmalarla, üç alanda yoğunlaşılmıştır. Bunlar; (1) Kutsal alanı çevreleyen ve kutsal yol boyunca uzanan kaleler ve kuleler, (2) Kutsal Alan içerisindeki Geç Roma ve Erken Bizans dönemleri, (3) Kutsal Alan çevresinde ve Kutsal Yol boyunca uzanan Nekropolis. 
Labraunda Kutsal Alanı, kalelerle çevrilidir ve bunlardan bazıları Mylasa’ya giden Kutsal Yol Boyunca devam eder. Labraunda Projesi’nin araştırmaları eşsizdir çünkü sistematik bir yolla, kulelerin her birinde yürütülen arkeolojik kazılar vasıtasıyla antik bir kentin savunulması ve korunmasında tam yaklaşıma başvurmak için çaba harcar. Sonuçlar sadece tarihe ve Labraunda Kutsal Alanı’nın gelişimine değil, aynı zamanda Karia’nın başkenti Mylasa’nın ve Karia’nın kendisinin de tarihine önemli sayfalar ekler.                                                                       Prof. Lars KARLSSON                                                                       Uppsala University                                      Department of Archaeology and Ancient History                                                                                                          AKTÜEL ARKEOLOJİ DERGİSİ 15. SAYI