LİBYA´DA KEŞFEDİLEN 5 BİN YILLIK KAYA RESİMLERİ BÖLGENİN BİLİNMEYENLERİNİ ORTAYA ÇIKARIYOR

Gilf Kebir bölgesindeki kaya resimleri ve çanak çömlek parçaları bölgedeki büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yükselişini ve düşüşünü yansıtıyor.

Arkeologlar, karbon tarihleme, stratigrafi (katmanbilim) ve diğer arkeolojik yöntemlerden elde edilen verileri kullanarak, Gilf Kebir bölgesindeki tarih öncesi kaya resimlerinin "mutlak kronolojisi"ni ilk kez belirlediler.

 

Libya, Sudan ve Mısır’ın çeşitli bölgelerine kadar uzanan Gilf Kebir bölgesindeki kaya sanatı bugüne kadar spekülasyon konusu olmuştu. Şimdi ise, bölgedeki sanat için yeni bir zaman çizelgesi belirlendi. Arkeologlar bölgenin tarihini belirleyen bu araştırmada birbirinden bağımsız üç veri kümesi kullandılar: kayalarda kaydedilen iklim verileri, mağaralardan elde edilen arkeolojik verilerin karbon tarihlemesi ve kaya resimlerinin stilistik analizi. Köln Üniversitesinden Stefan Kröpelin, her üç verinin aynı kronolojiyi tamamen birbirinden bağımsız olarak doğruladığını söyledi.

 

Araştırmacılara göre MÖ 8 bin 500 civarında avcı toplayı gruplar bölgeyi iskân etti. O dönemde bölgenin iklimi bugünkünden farklıydı. Yaz musonları bölgenin iklimini etkilemiş ve Gilf Kebir’de şiddetli yağışlara neden olmuştu. Bu döneme ait kaya resimleri çok azdı. Fakat MÖ 6 bin 500’den sonra bölgede çanak çömlek, gravür ve bir dizi boyama tekniği de dâhil olmak üzere bir sanat patlaması yaşandı. Wadi Sura tarzı çizimler bu dönemde görüldü. Daha sonra MÖ 4 bin 400 yıllarına gelindiğinde bölgenin sakinleri büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini geliştirmeye başladılar. Bu döneme ait sahnelerde çobanlar olabilecek insan figürleri ile birlikte büyükbaş hayvan sürülerini betimleyen figürler çizilmeye başlanmıştı.

 

Arkeologlar iklimdeki değişikliğin büyükbaş hayvanların otlaması için bölgeyi ideal bir yer haline getirdiğini düşünüyor. Fakat bölgedeki kaya sanatının bu altın çağı alan terk edilene kadar, yaklaşık 3 bin 500 yılına kadar sürdü. Bu süre zarfında bölgede kuralık ve çölleşme başlayınca, büyükbaş hayvan otlatma artık mümkün hale gelmedi.

 

http://www.ibtimes.co.uk/