LİKYA’NIN MÜR KOKAN KENTİ

Myra ve Limanı Andriake

Adonis’in güzeller güzeli annesi Myrhha’ya adını veren Likçe’deki yerel ismi ile “Muri”, ünlü Myra yağının da üretildiği mersin bitkisinden kök alır.Annesi gibi kendisinin de Mersin bitkisinin kabuğundan doğduğuna inanılır Adonis’in. Myra Kazıları'ndan çıkan mür yağı şişeleri, kilise çevresindeki yağ işlikleri ve hala bu alanda bulunan mersin ağaçları, her dönemde kentin adına yansır.