MACARİSTAN´DA AVARLAR ZAMANINA VE NEOLİTİK DÖNEME AİT MEZARLAR BULUNDU

Szarvas şehrinde kanalizasyon çalışmaları sırasında, Neolitik Döneme ait mezarlar ve yerleşim yerinin yanı sıra Avarlar zamanına ait mezarlara rastlandı.

Macaristan’ın güneybatısındaki Szarvas şehrinde kanalizasyon çalışmaları sırasında Avarlar zamanına (MS 6-9. yüzyıl) ait mezarlarla birlikte, Neolitik Döneme ait bir yerleşim birimi kalıntıları ortaya çıktı. Avar mezarlarının altında günümüzden yaklaşık 7000 yıl öncesine, Tisza kültürüne ait Neolitik kalıntılar bulundu. Nolitik kalıntılar mezarları ile birlikte, yine aynı döneme ait bir ark ve bir ev mimarisi tespit edildi.

Avar mezarı olarak adlandırılan yedi mezarın MS 7. yüzyıla ait olduğu tespit edildi. Bir erkeğe ait olduğu anlaşılan mezarlardan birinde gümüş kakmalarla süslenmiş bir kemer kalıntısına da rastlandı. Kadınlara ait iki mezarda ise ince altın tabakadan silindir biçiminde kesilmiş ve parayı sembolize eden „obolus” a rastlandı.