MİKEN KÜLTÜRÜNE AİT BİR SARAY BULUNDU

Yunanistan´da Miken kültürüne ait içinde çeşitli objelere rastlanan bir saray ortaya çıkarıldı.

Yunanistan Kültür Bakanı’nın yaptığı açıklamaya göre Miken kültürüne ait, MÖ 17-16. yüzyıla tarihlenmiş, 10 odalı bir saray gün yüzüne çıkarıldı. Yunanistan’ın güney bölümünde yer alan saray Sparta’ya yakın bir konumda bulunmaktadır.

2009’dan beri devam edilen kazıların neticesinde arkeologlar değişik bulgulara rastladılar. Bunların en ilgi çekici olanlarından biri yazılı tabletler. “Linear B” olarak adlandırılan bir alfabe ile yazılan tabletlerin üzerine dini seremonilerin, yerlerin ve isimlerin yazıldığı tahmin ediliyor.  Örneklerine ilk defa Girit’te MÖ 1300’lere tarihlenmiş buluntularda rastlanan Linear B, ancak 20. yüzyılın ortalarında deşifre edilebilmişti.  Bunu dışında alanda, kılıçlar, kil heykelcikler, duvar resimleri, çeşitli ibadet objeleri ve boğa kafasına benzetilmiş bir kupa gibi buluntulara rastlandı.

Elde edilen buluntuların Mikenlerin kültürel, politik, ekonomik ve sosyal yapılanmasına dair yeni araştırma kapıları açacağı umulmakta

Kaynak: http://news.discovery.com/history/archaeology/archaeologists-unearth-ancient-greek-palace-near-sparta-150826.htm