MİRASI YENİDEN DÜŞÜNMEK

EFOLT Projects’in Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, 3Dörtgen ve BLOK art space işbirliği ile gerçekleştirdiği “Mirası Yeniden Düşünmek” adlı 3 boyutlu kolaj atölyesinin sonucunda ortaya çıkan nesneler BLOK art space Büyük Valide Han’da 05.05.2017 – 03.06.2017 tarihleri arasında görülebilecektir.

Sergi, atölye katılımcılarının tasarım süreçlerinde konu edindikleri sorunlar ekseninde hazırladıkları dijital modellerin fiziksel üretimlerinden oluşacaktır.

 

3 boyutlu soyutlama ve kolaj teknikleri ile üretilen ve yeniden kullanılan dijital nesneler, fiziksellik olgusunu öznel ve sosyal değerler üzerinden yeniden anlamlandırılabilir mi? Fiziksellik, yeniden üretim ortamı sağlayan siber mecranın nesneleri üzerindeki deneyimsel aurayı nasıl etkiliyor ve biçimlendiriyor? Sergi, katılımcının öznel ve sosyal değerleri olan nesnelerin dışavurumsal yöntemler ile nasıl bütünleştirmeye çalıştığı ve siber ortamın bu fiziksel deneyimi nasıl kendi koşulları içerisinde canlandırabildiğini göstermeyi hedef edinmiştir. Amacımız, sayısal veriler olarak var olan anımsatıcı sosyal miras nesnelerinin değer kavramını nasıl öznelleştirdiğini ayrıca, etkileşim ve üretim metodları aracılığı ile nasıl yeniden kurgulayabileceğini keşfetmektir.

 

Mirası Yeniden Düşünmek atölyesinde tasarlanan eserlerin bir seri üretime dönüşmesinin Valide Han’ın ekolojisi üzerindeki etkisi vurgulanır.

 

BLOK art space Büyük Valide Han’da gerçekleşecek atölye sergisi her hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 13.00 – 17.00 arasında gezilebilecektir.

 

Kürasyon ve Proje Koordinasyonu: EFOLT Projects (Atanur Andıç, Cansu Nur Şimşek)

 

Atölye Katılımcıları: Ahmet Bektaş, Alper Yazgan, Başak Haykırer, Çağlar Tozluoğlu, Deniz Beşer, Ece Elbeyi, Eda Emirdağ, Efe Özmen, Ezgi Güler, Fulya Çalışkan, Hazel Bahar Özmen, Ömer Özçelik

 

Proje Sponsorları ve Destekçileri: Bilgi Üniversitesi, 3Dörtgen, BLOK art space

 

Dokümantasyon: Caner Kayhan, Emre Tunçel, Erdem Başhan, Esen Tan