MISIR’DA ÖNEMLİ İKİ KEŞİF

Mısır’da son zamanlarda araştırma yapan arkeologlar, Karnak ve Kom Ombo tapınaklarında sürpriz keşifler gerçekleştirdi.

Yukarı Mısır’da arkeolojik kazı yapan ekipler nadir bulunan 2 keşfe imza attı: Asvan’da Roma İmparatoru Marcus Aurelius’a ait baş heykeli ile Luksor’da beklenmedik bir şekilde konumlanmış olan bir Osiris Tapınağı bulundu.

 

Luksor’da yapılan keşif, Karnak Tapınağı’ın 10. sütununun güney tarafında bulundu. Arkeologlar Tanrı Osiris- Ptah- Neb’e adanmış bir geç dönem tapınağının mimari unsurlarını açığa çıkardı.

İyi korunmuş tapınak bir giriş ile temel kalıntıları, sütunlar, iç duvarlar ve doğuda yer alan 3. büyük salonundan oluşuyor. Tapınağın taban döşemesi sonraki dönemde inşa edilen diğer ilave yapılarla birlikte bulundu.

 

Arkeolojik kazı ekibinin başında bulunan Essam Nagy keşfi çok önemli olarak nitelendirdi; çünkü tapınak, eski Mısır inancına uygun olduğu şekliyle Amon-Ra tapınağının doğu ya da kuzey yönünde yer almıyordu. Bulunan tapınak o dönemdeki Osir inancına göre güney tarafta yer alıyor.  

Tapınak ile birlikte kil kaplar, heykel kalıntıları koyun ve kaz betimlerinin yer aldığı kabartmalar ele geçmiştir. Nagy kabartmalarda, 25. Hanedanlığa ait son hükümdar olan Taharka ve Tanut Amun’un isimleri yer aldığını belirtti.

 

Bir diğer keşif ise arkeologların Asvan’daki Kom Ombo Tapınağı’nda çıkan yeraltı suyunun azaltılmasına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda tesadüfen gerçekleşti. Bu çalışmalarda Roma İmparatoru olan Marcus Aurelius’un Mermerden yapılmış bir baş heykeli ortaya çıkarıldı.

Eski Mısır Bakanlığında görevli Aymen Ashmawi yaptığı açıklamada bulunan imparator heykeline ait baş heykelinde imparatorun saçlarının ve sakalının dalgalı bir biçimde tasvir edildiğini belirtti. İmparatora ait heykellerin çok nadir bulunduğunu belirten Ashmawi; bu anlamda keşfin çok önemli olduğunu ifade etti.

Bulunan heykel şu anda restorasyon ve koruma için depoda bekletiliyor.

Kaynak: http://english.ahram.org