MISIR’DA YENİ FİRAVUN MEZARLARINA İLİŞKİN KANITLAR BULUNDU

Birmingham Üniversitesinden ve Mısır Araştırmaları Derneği: Qubbet Al-Hawa Araştırma Projesinden arkeologlar, bölgedeki batı Aswan mezarlığının kuzey kesiminde, ziyaretçi yolunun altınında gerçekleştirdikleri kazı çalışmalarında bir antik Mısır duvarına rastladılar.

Eski Eserler Daire Başkanı Mahmoud Afify, duvarın iki metre yüksekliğinde ve Eski Krallık döneminde Elephantine Adası’nın valileri olan Harkhuf ile Heqaib’in de aralarında bulunduğu, ilk üst terasın bilinen mezarlarının mimari desteğinin bir parçası olduğunu söyledi. Afify ayrıca, Qubbet Al-Hawa’nın arazisi göz önüne alındığında istinat duvarının yamacın güvenliğini sağladığını ve böylece daha düşük seviyedeki bir ikinci terasa giden geçit ile ulaşılabildiğini açıkladı.

 

Aswan ve Nubia Eski Eserler Müdürü Nasr Salama, keşfi çarpıcı olarak nitelendirdi. Qubbet Al-Hawa Araştırma Projesi Müdürü Essam Nagy ise, bu bulgunun bölgedeki antik cenaze anlayışını değiştireceğini ve projenin gelecek sezonki planının duvarı tüm uzunluğu boyunca takip etmek olduğunu söyledi.

 

Projenin çanak çömlek direktörü Eman Khalifa göre, duvarın yapımında kullanılan harcın içine yerleştirilen çanak çömlek parçaları bu duvarın tarihlemesini gösteriyor. Duvarın içindeki çanak çömlek parçaları, Altıncı Hanedanlık döneminden (MÖ. 2278-2184 yılları arası), II. Kral Pepi dönemine kadarki aralıkta oymalı kaselerin parçalarını ve İlk Ara Dönem ve Orta Krallık’a özgü Marl Kili kavanoz parçalarını içeriyor. Bu da mezarlığın dönemler boyunca olan gelişimine ve büyümesine işaret ediyor.

 

Birmingham Üniversitesinden Martin Bommas, bulguların Orta Krallık Dönemi’nin başında bölgenin ilk valisi olduğu düşünülen 1. Sarenput’un ilgi gören geçidinin de bulunduğu “QHRP” projesinin başarılı bir şekilde tamamladığı ilk saha sezonunun bir parçası olduğunu söyledi.

 

http://english.ahram.org.eg/