MOĞOLLARIN AT BİNİCİLİĞİNE İLİŞKİN İLK KANITLARI DAHA ESKİYE (3 BİN 200 YIL ÖNCESİNE) TARİHLENDİRİLDİ

Moğolistan’daki mezarlarda ortaya çıkarılan at kalıntılarının analizi, bölgede at biniciliğine ilişkin ilk kanıtların MÖ 1200 yıllarına, yani Tunç Çağına dayandığını gösterdi. Bu keşif, tarihsel kaynaklardaki tarihi daha geriye itiyor.

Cengiz Han ve göçebe Moğol toplulukları son derece yetenekli binicilerdi. Onların korkunç atlı birlikleri Avrasya bozkırlarını fethetti. Fakat yeni yayınlanan bir çalışmaya göre Cengiz Han’ın saltanatından yaklaşık 2 bin yıl önce bölgede at biniciliği mevcuttu.

 

Moğolistan'da ata binmenin ilk tarihi kayıtları, tarihsel belgelerde atlı savaşçılara ait tasvirlerin ilk kez görüldüğü MÖ 800 yıllarına aitti. Ancak atların evcilleştirilmesi çok daha erken bir tarihte, MÖ 3 bin 500 yıllarında gerçekleşti. Almanya’daki Max Planck Enstitüsünden çalışmanın yazarı William Taylor, atların, Avrasya bozkırında yaşamın merkezi bir parçası olarak ortaya çıkmasının bundan daha erken başladığını savundu. Taylor verdiği bir demeçte “Bu at arabalarını veya arabaları çekmek için basitçe atları kullanmaktan ziyade ata binme gelişimidir” dedi.

 

İnsanların yakınına yapılmış olan Tunç Çağı at mezarlarında bulunan at kemiklerinin radyokarbon tarihlemesi bu hayvanların MÖ 1200 civarına tarihlendirdi.

 

Bu mezar alanları Taylor’a göre genellikle merkezi bir anıttan oluşmaktadır. Mezarlar kafatasını ve toynakları, bazen de üst boyun kemiklerini içerirler. Atların her biri, mezar yerinin ana çevre sınırının dışına, tipik olarak doğuya doğru bireysel gömülmüşlerdir. Bu gerçekten insanların atlarla olan ilişkisinde bir değişiklik olduğunu göstermektedir. Bu değişikliğin tam olarak ne olduğunu söyleyemeyiz. Ancak bu önemli değişikliğin binicilik gelişimiyle ilişkili olduğuna dair çok sayıda kanıt vardır.

 

http://www.ibtimes.co.uk