MUMYALARIN BOYLARI KRALİYET AİLESİ ARASINDAKİ ENSEST İLİŞKİYİ GÖSTERİYOR

259 mumya üzerinde yapılan ve Mısır’ı yöneten firavunların boyları arasındaki çeşitliliği araştıran çalışma, bu firavunların kardeşleri ya da kuzenleriyle evlendiklerini belirten yazılı kaynakları doğruluyor.

259 mumya üzerinde yapılan ve Mısır’ı yöneten firavunların boyları arasındaki çeşitliliği araştıran çalışma, bu firavunların kardeşleri ya da kuzenleriyle evlendiklerini belirten yazılı kaynakları doğruluyor.

Tarihi kaynaklardan da bilindiği üzere Mısır kraliyet ailesi arasında ensest evlilikler oldukça yaygındı. Firavunlar tanrılardan geldiklerini ve ensest eşleşme ile kutsal kan bağının korunacağına inanıyorlardı.

Fakat bu tarz ensest evlilikleri genetik testler sonucu kanıtlamak mumyanın dokularının zedelenmesinin etik açıdan doğru bulunmaması nedeniyle mümkün olamıyor.

Zürih Üniversitesinden Frank Rühli ve meslektaşları boy uzunluğu gibi oldukça ölçülebilir bir özelliği kullanarak  halkan ve kraliyet ailesinden gelen 259 mumya üzerinde çalışmalar yaptılar.

Rühli’ye göre bu koleksiyon antik Mısır tarihinin her aşamasından örnekler içeren en kapsamlı boy veri tabanını oluşturuyor. Araştırmacılar boy uzunlukları arasındaki çeşitliliği inceleyerek ve kraliyet ailesine ait verileri halktan gelenlere ait verilerle karşılaştırarak kraliyet ailesi içindeki ensest ilişkiler hakkında bilgi toplamaya çalışıyorlar.

Araştırm sonuçalrı firavunların boylarındaki çeşitliliğinin halktan gelen erkek mumyalarına ait çeşitlilik ile karşılaştırıldığında daha kısır kaldığını gösteriyor.

Rühli ve meslektaşları firavunların kraliyet ailesinden olmayan ve onlarla aynı dönemde yaşamış olan insanlardan daha uzun olduğunu fakat kraliyet ailesinden gelen kraliçeler ile halktan olan kadınların boyları arasında çok fark olmadığını belirtiyorlar.

Yeni Krallık döneminde (MÖ 1550-1070) yaşamış olan erkeklerin ortalama uzunluğunun 161 cm civarlarında, Erken Hanedanlık döneminde (MÖ 2925-2575) ise 169.6 cm olduğu ve genele bakılırsa ortalama erkek uzunluğunun 165.7 cm olduğu biliniyor.

Kadınların boy ortalamasının ise Geç Dönemde (MÖ 712-332) 155.6 cm, Erken Hanedanlık döneminde ise 159.5 cm, yani genel ortalamada 157.8 cm olduğu ortaya çıkıyor.

Genelde kralların ortalama uzunluğunun halktaki boy değişim oranıyla karşılaştırıldığında daha az değişkenlik göstererek 166 cm olduğu, kraliçe ve prenseslerin ise 156.7 cm olduğu görülüyor.

Araştırma kapsamında bulunan mumyalar arasında en uzun firavunun  en az 173 cm olan boyu ile Ramses II (MÖ 1303-1212) olduğu görülüyor. Ramses II’nin karısı olan kraliçe Nefertari-merj-em-Mut’un ise 165 cm’lik boyu ile yaşadığı zaman açısından oldukça uzun bir kadın olduğu biliniyor.

Araştırma 17. ve 18. Hanedanlık yöneticilerinin ensest seviyesi en yüksek yöneticiler olduğunu, aile içi evliliğe dair en belirgin kanıtı taşıyan firavunun ise 165cm'lik boyu ile Kral Amenhotep I olduğunu gösteriyor. Kral Amenhotep I’in büyük olasılıkla üç nesil kardeş evliliği sonucu olduğu da araştırmanın sonuçlarından biri olarak ortaya çıkıyor.

Sıralamanın daha aşağılarında büyük anne ve babası kardeş ama anne ve babası kardeş olmayan Thutmosis III yer alıyor. Kardeşleriyle evlenen fakat anne babaları kardeş olmayan firavunlar yaptıkları evliliğin sadece onların çocuklarını etkileyeceğinden çalışmaya dahil edilmemiş durumda.

Loughborough Üniversitesinden biyoloji antropoloğu Barry  Bogin bu çalışmanın aile içi ensest evlilikleri kanıtlar üzerinden gösterdiğini belirtiyor ve Guatemala’da yaşayan 5 ve 14 yaş grubu erkek ve kızlar üzerinde yaptığı araştırmasında benzer sonuçlara ulaştığını söylüyor.

Zengin ailelerin çocuklarına ait boy çeşitliliğinin fakir çocuklar arasındaki çeşitlilikten oldukça az olduğunu belirten Bogin bu şemanın zengin ve fakir insanların iki ayrı çevrede yaşadığını ve orta sınıftan olanların ise daha değişken bir çevreye sahip olduklarını gösterdiğini belirtiyor. Ayrıca Bogin kraliyet ailesinden gelen kişilerde boy çeşitliliğinin fakir kesimden gelenlere göre daha az olmasının içinde yaşadıkları çevrenin ve ortamın kalitesine bağlı olarak da gelişmiş olabileceğini de ekliyor.

 

Kaynak: http://news.discovery.com/history/ancient-egypt/mummies-height-reveals-incest-150511.htm