MÜSLÜMANTEPE

Yrd. Doç. Dr. Eyyüp Ay

Müslümantepe, Diyarbakır ili Bismil ilçesi sınırları içerisinde yer alır. Höyük, Algaze tarafından ziyaret edilmiş, 1999 yılında yüzey araştırması yapılarak yayınlanmıştır. Ilısu Barajı kurtarma kazıları çerçevesinde, ODTÜ-TAÇDAM’ın Koordinatörlüğü’nde Diyarbakır Müzesi Başkanlığı ve bizim bilimsel danışmanlığımızda 2000 yılında kazı çalışmalarına başlanmıştır. 2000–2002 yılları arasında ODTÜ-TAÇDAM bünyesinde yapılan kazı çalışmaları yine TAÇDAM’ın yayınları içerisinde değerlendirilmiştir. 2003–2004 yıllarında TAÇDAM’ın Müslümantepe kazıları için bütçe ayırmaması nedeniyle kazı çalışmalarına ara verilmiştir. 2005 yılında Proje Koordinatörlüğü’nün Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne verilmesiyle, Müslümantepe kazılarına bütçe tahsisatı yapılmış ve kazılar yeniden başlatılmıştır.

Yeni kazı çalışmaları ile birlikte başta höyüğün topografik haritası tekrardan hazırlanmış ve ayrıca yeni ekipman alımına gidilmiştir. Bunun yanı sıra 2015 yılına kadar sürmesi programlanan kazının kazı stratejisi ve çalışma takvimi de yeniden belirlenmiştir. Buna göre höyüğün yatay ve dikey yayılımını detaylı bir biçimde araştırmak üzere üç ana kazı alanı belirlenmiş ve bu kazı alanlarındaki çalışma yöntemi ve süresi programlanmıştır. Bu bağlamda Müslümantepe höyük alanı daha çok dikey stratigrafik oluşumu belirlemek üzere ana çalışma alanı, Hristiyantepe ise höyükte saptanan MÖ 3. bin ve 2. bin yerleşim alanlarının yatay yayılımı ile bu alanda belgelendirilen Obeid Dönemi’ni araştırmak üzere ayrı bir kazı alanı olarak belirlenmiştir. Daha önceki dönemlerde de kazılan ve höyüğün yaklaşık 150 metre güneybatısında yer alan mezarlık alanı da üçüncü bir kazı alanı olarak belirlenmiştir. Mezarlık alanındaki kazı çalışmalarını teşvik eden önemli bir etmen, höyükteki MÖ 3. bin ve 2. bin yerleşmelerinin mezarlığı olmasının yanı sıra aynı alanda Kalkolitik (Obeid) Dönem’e kadar geri giden bir yerleşimin de tespit edilmiş olmasıdır. Dolayısıyla 2005 kazı sezonundan itibaren mezarlık alanı Müslümantepe yerleşiminin Kalkolitik döneme ait kültür katmanlarının izlenebilmesi açısından da önemli bir çalışma alanı haline gelmiştir. 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Eyyüp AY