MÜZELER KONUŞUYOR: KONUK AMERİKA

İstanbul Modern Amerika’dan sanat müzelerini ağırlıyor

 

İstanbul Modern Amerika’dan sanat müzelerini ağırlıyor

 

Müzeler Konuşuyor: Konuğumuz Amerika

 

İstanbul Modern, ABD’den önemli müze profesyonellerini MÜZELER KONUŞUYOR: KONUĞUMUZ AMERİKA serisinde ağırlamayı sürdürüyor. 21 Mayıs saat 19.00’da Müzeler Konuşuyor: Eser Kayıt ve Sergi Yönetimi başlığıyla Hirshhorn Müzesi ve Heykel Bahçesi Eser Kayıt Direktörü Melissa Front, “İyi, Kötü ve Dijital: Modern ve Çağdaş Sanatta Eser Kayıt Zorlukları” üzerine konuşacak.

Müzeler Konuşuyor: Arşiv ve Dokümantasyon başlığı altında 18 Haziran Salı 18.30 ise Getty Enstitüsü Direktörü Prof. Thomas W. Gaehtgens, “Getty Araştırma Enstitüsü’nün Araştırma Projeleri ve Kaynaklarına Küresel Bağlılığı”nı anlatacak.

Türkiye'deki ABD Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen MÜZELER KONUŞUYOR: KONUĞUMUZ AMERİKA serisi, 2012 Kasım ayından bu yana SFMOMA, Guggenheim Müzesi, Metropolitan Müzesi, Museum of the Moving Image ve MoMA gibi müzelerden profesyonelleri, pazarlama, eğitim, dijital medya, mimarlık ve ziyaretçi deneyimi gibi çeşitli konu başlıkları altında misafir etti.

Etkinlikler ücretsizdir. Konuşmalar sırasında İngilizceden Türkçeye simültane çeviri yapılacaktır.

 

 

Müzeler Konuşuyor: Eser Kayıt ve Sergi Yönetimi

Melissa Front, Eser Kayıt Direktörü, Hirshhorn Müzesi ve Heykel Bahçesi

21 Mayıs Salı 19.00

İyi, Kötü ve Dijital:

Modern ve Çağdaş Sanatta Eser Kayıt Zorlukları

Washington’daki Hirshhorn Müzesi ve Heykel Bahçesi, Smithsonian Enstitüsü bünyesinde yer alan modern

ve çağdaş sanata adanmış bir müze. Bacon, Bourgeois, Calder, de Kooning, Nevelson ve Still gibi

sanatçıların yapıtlarının yer aldığı, 12 binden fazla resim, heykel ve kağıt üzerine işin yanı sıra ses, film, video

 ve bilgisayar tabanlı (zaman tabanlı medya) çalışmayı içeren zengin bir koleksiyona sahip. 1974

yılındaki açılışından bu yana 340’tan fazla sergi düzenleyen müze, her yıl kalıcı koleksiyonundan 100’e

yakın parçayı dünya çapındaki sergilere ödünç veriyor. Müzelerdeki eser kayıt sorumlularının bu koleksiyon

ve sergileri yönetmekteki rolleri nedir? Hangi sistemler ve kaynaklar kullanılır? Eser kayıt sorumluları, modern

ve çağdaş sanattaki değişen ihtiyaçları sınırlı fon, ekip ve mekanla nasıl karşılar?  Tüm bu zorlu çalışmaların

geri dönüşü nedir?  Müzenin Eser Kayıt Diretörü Melissa Front, bu soruların cevaplarını, Hirshhorn’un

güncel koleksiyonunu taşıması, Cinema Effect isimli gezici sergisi ve Ai Weiwei’ninAccording to What?

retrospektifi tecrübesi üzerinden inceleyecek. Ayrıca Hirshhorn Müzesi ve Heykel Bahçesi’nin zaman

tabanlı medya koleksiyonunun kısa tarihini ve müzenin koleksiyon yönetim uygulamalarını doğası gereği

sabit olmayan ve karmaşık yapıtların korunması için nasıl uyarladıklarını anlatacak. 

Müzeler Konuşuyor: Arşiv ve Dokümantasyon

Prof. Thomas W. Gaehtgens, Getty Enstitüsü Direktörü

18 Haziran Salı 18.30

Getty Araştırma Enstitüsü’nün Araştırma Projeleri ve Kaynaklarına Küresel Bağlılığı

Sanat tarihi araştırmaları ve burslarında küresel yaklaşıma bağlı olan Getty Araştırma Enstitüsü’nün

sanat tarihindeki “küresel dönüş”ü desteklemek ve geliştirmek için işbirliği içinde çalışan tüm

departmanları, programları ve girişimleri bu misyonu yansıtır. Getty Araştırma Enstitüsü’nün satın alma

politikaları, Batılı ve Batı dışı sanat gelenekleri arasında bağlantılar kurmayı hedefler. Bu koleksiyonlar

da karşılığında, tüm dünyadan sanat tarihçilerinin enstitüde araştırmalar yürüttükleri akademik program

 gibi girişimleri destekler. Bu akademik etkinlikler sergiler, yayınlar ve diğer araştırma projelerine

dönüşerek, yerelleşmiş kaynakları daha geniş kitlelere açar. 

Getty Araştırma Enstitüsü Direktörü Thomas W. Gaehtgens konuşmasında enstitünün koleksiyonları,

koruma projeleri, akademik girişimleri, sergileri ve yayınlarının küresel yönelimini ve aralarındaki bağlantıları,

 20. yüzyılın en etkili küratörlerinden Harald Szeemann’ın koleksiyonunun yakın zamandaki alınışı

üzerinden anlatacak. 

 

 

İstanbul Modern, ABD’den önemli müze profesyonellerini İstanbul izleyicisiyle düzenli

olarak buluşturan MÜZELER KONUŞUYOR: KONUĞUMUZ AMERİKA serisine 2013 yılının sonuna

kadar devam ediyor.

MÜZELER KONUŞUYOR çağdaş müzeciliğin ve geniş anlamda müze deneyiminin ayrıntılı biçimde ele

alındığı bir iletişim platformu. ABD’deki müzeciliğin geçmişi ve sanat kurumları, günümüzün müze

uygulamaları üzerinde iz bırakarak tüm dünyadaki kültürel kurumların işleyişini etkiledi. ABD’nin önde

gelen müzelerinin direktör, küratör ve departman yöneticilerinin bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları

için İstanbul’a davet edilmesi bu bakımdan önem taşıyor.Konuşmalar, müze yönetimi, küratöryel pratikler, koleksiyonlar ve arşivler, izleyici oluşturma ve halkla ilişkiler, eğitim ve sosyal programlar, etkinlik programları, yerel ve küresel pazarlama ve iletişim stratejileri, yeni teknolojiler, müze mimarisi ve müze iç alanlarının yeniden tanımlanması gibi temel konulara odaklanıyor.