NEANDERTHAL GENLERİ BAĞIŞIKLIĞIMIZI GÜÇLENDİRDİ

Hastalıkla savaşma kabiliyetimizi, Neanderthaller ve Denisovanlar gibi soyu tükenmiş akrabalarımıza borçlu olabiliriz.

İki yeni araştırmanın sonuçlarına göre, birkaç erken insan türü arasındaki çiftleşme, bize hastalıkla mücadelede anahtar bileşeni sağlamış olabilir.

 

Bilim adamları bir zamanlar atalarımızın kuzenleriyle eşleştiği fikriyle alay ederken, son 6 yılda yapılan bazı büyük çaplı genetik araştırmalardan elde edilen kanıtlar bunun aksini gösteriyor. Son buluntular, Eski Çağ'daki atalarımızın, yalnızca Neanderthallerle değil, aynı zamanda Denisovan denilen üçüncü bir erken insan türüyle de çiftleştiğini ortaya koydu. Ve bu sadece 1 seferlik bir şey değildi. Araştırmalar, atalarımızın bu erken insanlarla, modern insan DNA'sının yaklaşık %1 ile 2 oranında onlardan miras kalmasına yetecek sıklıkla birlikte olduğunu ortaya koydu. Neanderthaller ve Denisovanlardan kalan bu DNA’nın bir kısmı, enfeksiyon ve hastalıklara karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirmede önemli bir rol oynamış.

 

Max Planck Enstitüsünden Michael Dannemann: "10.000 yıl öncesinden gelen bu Neanderthal genleri, enfeksiyonlar ve öldürücü patojenlere karşı mücadele etme konusunda bir avantaj sağlamış olabilir." dedi.

 

Dannemann ve meslektaşları, bağışıklık sistemimizin binlerce yıl içinde nasıl değiştiğini görmek için modern insanlardan ve erken Homo sapienslerden aldıkları genleri analiz ettiler. Yakından incelenince, modern insanın dayanıklı bağışıklık sistemine bağlı bazı neanderthal DNA parçaları keşfedildi. Aynı zamanda, Paris'teki Pasteur Enstitüsünde yürütülen başka bir projeden, Neanderthaller ve Denisovan DNA'sı ile benzerliklerini görebilmek için yapılan modern insan genomu taramasından da benzer sonuçlar geldi.

 

Afrika'dan ayrılan küçük bir modern insan grubunun fazla genetik çeşitlilik taşıyamayacağını belirten Max Planck Enstitüsünden Evrimsel Arkeolog Janet Kelso: "Mutasyona uğrayarak adapte olabilirsiniz; fakat hâlihazırda orada bulunan yerli nüfusla karışırsanız, bazı adaptasyonlara kolayca sahip olabilirsiniz." dedi.

 

Buluntular, etkileşimin zamanlamasına bağlı olarak bu üç genin üç dalga hâlinde modern insana miras kaldığını gösteriyor. Bu üç genin ikisi Neanderthallerden, biri de Denisovanlardan modern insana geçti. Pasteur Enstitüsü'ndeki çalışmadan Lluis Quintana-Murci'ye göre, bu üç gen insan bedeninde bulunan en yaygın Neanderthal veya Denisovan DNA'sındandır.

 

Atalarımızın hastalığı yenmesine yardımcı olan bu 3 gen, alerjiler gibi daha hoşa gitmeyen bir yan etkinin de sorumlusudur. Bu üç gen atalarımıza patojenlere karşı daha çok koruma sağlarken, büyük olasılıkla polen ve çimen gibi zararsız şeyler, onların gelişmekte olan bağışıklık sistemini tetiklemiş olabilir. Ne yazık ki, bu aşırı aktif bağışıklık tepkisi, eklenen korumayla birlikte nesilden nesile geçti.

 

 

smithsonianmag.com