NEANDERTHAL SOYUNUN NASIL TÜKENDİĞİ KONUSUNDA YENİ BİR ÇALIŞMA

Neanderthal soyunun, modern insanla rekabeti sonucunda nasıl tükenmiş olduğunu ortaya koyan yeni bir çalışma yayımlandı.

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)'de yayımlanan yeni bir çalışma, neanderthallerin soyunun, modern insanla rekabeti sonucunda nasıl tükenmiş olabileceğini ortaya koyuyor. Arkeologlar, neanderthaller ile modern insanlar arasındaki rekabetin, neanderthallerin soyunun tükenmesine yol açtığını; çünkü modern insanların neanderthallerden daha gelişmiş bir kültüre sahip olduklarını ve bunun, modern insanlara bir rekabet üstünlüğü sağladığını öne sürüyor. Marcus Feldman ve meslektaşları, rakip türlerin kültürel gelişim düzeylerindeki farklılıkları içeren türler arası bir rekabet modeli kullanarak, bu hipotezin doğruluğunu test ettiler. Bu modele göre, başlangıçta küçük bir modern insan nüfusu, daha geniş nüfuslu bir neanderthal nüfusunu tamamen yerinden edebiliyor. Bu da modern insanların, neanderthaller üzerinde yeterince büyük bir kültürel avantaja sahip olduğunu gösteriyor. Neanderthalleri yerinden edebilecek  minimum modern insan nüfusunun, artan kültürel avantajı ve  nüfus büyümesiyle bağlantılı kültürel değişim oranındaki düşüşle azalabileceği görüldü. Araştırmacılar, modele pozitif bir geribildirim döngüsü soktuklarında, minimum nüfus eşiğinin daha da düşebileceğini gördüler. Modern insanın, kültürel avantajının boyutunu arttırması, rekabet avantajlarının da boyutunu arttırdı. Bu da karşılığında kültürel avantajlarını daha da arttırdı. Bu sonuçlar, modern insanlarla neanderthaller arasındaki rekabette kültürle bağlantılı avantaja sahip olan modern insanların, neanderthallerin soyunun tükenmesine neden olduğu konusundaki hipotezi destekliyor.  

 

rightrelevance.com