NEANDERTHALLERİN 175 BİN YIL ÖNCE YAPTIĞI GİZEMLİ MAĞARA YAPILARI BULUNDU

Fransa’nın güneybatısında yer alan Bruniquel Mağara’sında 175 bin yıl önce Neanderthaller tarafından yapılmış oval şekilli iki yapı keşfedildi.

 

Yerden koparılan 400 dikitin hemen hemen eşit boylarda kesilerek istiflenmesiyle yapılan bu iki oval yapı şans eseri 1990 yılında bulundu. Bazı yerlerde dört tabakadan oluşan oval yapı 40 santimetreye kadar yükselir ve aralarda yapıyı desteklemesi için yerleştirilen dikey dikitler bulunur. En uzun duvar ise 7 metre boyunda ve yapılar mağaranın girişinden 336 metre içeride yer alır.

 

Yapının duvarlarının bazı kısımlarında kararma, kızıllık ve ısıdan kaynaklanan çatlamalar görülür. Bu nedenle araştırmacılar bu yapıların içerisinde mağarayı aydınlatmak amaçlı ocak yerleştirilmiş olabileceğini düşünüyor. Dikitlerin çıkarıldığı yapının etrafında bulunan küçük delikler, etrafın yapıyı inşa edenlerce daha sonra temizlenmediğini gösteriyor.

 

Yapının yakınlarında bulunan yanmış hayvan kemiklerinden dolayı ilk başta yapının 50 bin yıllık olduğu düşünülmüş. Dikitlerin uçları ve duvarın içinde bulunan kömürleşmiş kemik parçaları üzerinde yapılan daha sonraki testler yapıyı en az 175 bin yıl öncesine tarihlendiriyor.

 

Mağara içerisinde ayı izlerine rastlanmış olsa da, bu yapıların hayvanlar tarafından yapılmış olamayacağını belirten araştırmacılar, yapının tarihlendiği dönemde bölgede sadece Neanderthallerin olduğu, modern insan türünün henüz oraya ulaşmadığı bilgisine dayanarak bu yapıların Neanderthaller tarafından yapıldığını ileri sürmektedirler.

 

theguardian.com