ORTA ÇAĞDA YAŞAMIŞ OLAN BİR ADAMIN YÜZÜ YENİDEN CANLANDIRILDI

Cambridge’de gün yüzüne çıkarılan Orta Çağa ait bir mezarlık, İngiltere’deki sıradan yoksulların Orta Çağ’daki yaşamlarına dair ışık tutuyor.

400 kişinin gömüldüğü mezarlık, İngiltere’nin Cambridge şehrindeki St. John’s Kolejinin altında araştırmacılar tarafından bulundu. Britanya’daki en büyük Orta Çağ hastane mezarlıklarından biri olan bu mezarlık, 2010-2012 yılları arasında tamamen kazılarak gün yüzüne çıkarıldı. Mezarlara gömülen iskeletler çoğunlukla 13. ve 15. yüzyıllara aitti.

 

Orta Çağ döneminde bu okulun bulunduğu bu bölge bir Azınlık Hastanesiydi. Hastane Cambridge’deki düşük gelirli insanlar ve hastalarla ilgilenmek için kurulan bir hayır kurumu görevi görüyordu. Yüzyıllar boyunca hizmet veren bu hastanenin bahçesi ise hayatını kaybedenlerin gömüldüğü azınlık mezarlığıydı.

 

Mezarlığa gömülenler arasından bir bireyin yüzü Dundee Üniversitesinden Dr. Chris Rynn ve Prof. John Robb tarafından yeniden canlandırıldı. Ayrıca adamın kemikleri ve dişleri analiz edilerek hayat hikâyesi birleştirildi. “Veba Sonrası: Ortaçağ Cambridge’de Sağlık ve Tarih” olarak adlandırılan proje, mezarları sadece istatiksel olarak değil aynı zamanda biyografik olarak da analiz etti.

 

Yüzü canlandırılan bu adam öldüğünde 40’lı yaşların üzerindeydi ve sıkı bir çalışma hayatından dolayı iskeleti oldukça yıpranmıştı. Yaptığı iş kesin olarak bilinmese de, belki de işçi sınıfından bir insandı. Et ya da balık bakımından nispeten zengin bir beslenme biçimine sahip olması, araştırmacılara ticaretin veya işin ona bu gıdalara fakir bir kişinin erişebileceğinden daha fazla erişim sağladığını düşündürdü. Bir süre sonra çalışmaya devam edememe gibi (belki de hastalıktan ötürü) veya yoksulluk içinde kendisine bakmak için bir aile ağına sahip olma özelliğini kısıtlayan sıkıntılar yaşadı. Diş minesinin gençliğinde iki kez büyümeyi bırakması, gençken kıtlık ya da hastalıklarla yaşamış olabileceği ihtimalini doğurdu. Araştırmacılar ayrıca ölmeden önce iyileşen başının arkasına travma izlerine rastladı.

 

Dönemin yoksul insanlarının gömüldüğü yer olan mezarlık, insanların Orta Çağ geleneklerine göre gömülmediği nadir yerlerden biridir. Bu durum Orta Çağ’da yoksul ve işçi sınıfı insanlara karşı toplumdaki yaklaşımı ortaya koyuyor. Profesör Robb, tarihsel kayıtların çoğunun, zengin kişilerin hayatı ve özellikle mali ve hukuki işlemler ile ilgili olduğunu; sahip olunan para ve mülkün ne kadar az olursa o kadar kolay unutulduğunu ve izlere rastlanmasının da bir o kadar zor olacağını söyledi.

 

https://phys.org