ORTAÇAĞ KILICININ ÜZERİNDEKİ ANLAMI ÇÖZÜLEMEYEN YAZI BÜYÜK BİR SORU İŞARETİ

Altın harflerle bir kılıcın üstüne işlenmiş yazının anlamı araştırmacılar için büyük bir merak kaynağı

İngiltere, Lincolnshire’da yer alan Witham Nehrinden 1825 yılında çıkarılan kılıç MS 13.yüzyıla tarihlenmiş durumdadır. Şuan İngiliz Kütüphanesinde olan kılıç, “1215 Magna Carta” isimli serginin bir parçası olarak ziyaretçilere sunulmakta.

Çelikten yapılmış, ilk bakışta sıradan gibi gözüken kılıcın ağırlığı 1.2 kilogram ve uzunluğu 964 milimetre olarak ölçüldü. Kılıcın bir tarafına altınla işlenmiş “+NDXOXCHWDRGHDXORVI+.” şeklinde gizemli bir yazı bulunmakta.

Kılıcın anlamını çözemeyen İngiliz Kütüphanesi, bu karmaşık bulmacayı çözmeleri için web sitesi üzerinden insanlardan yardım istedi.

Birçok yorumun geldiği kılıçtaki yazılar hakkında ilginç teoriler var. Bunlardan bir tanesi, yazının kılıcın sahibine çatışma veya savaş sırasında özel güçler verdiğine inanıldığı için işlendiği. Başka teoriler ise, işlemenin bir çeşit dini kutsama için yapıldığı ya da bir çeşit imza olabileceğini iddia etmekte.

Gizemin çözülmesi için yorum yapanlardan biri de uzmanlığını üzerine yazı işlenmiş Avrupa kılıçları üzerine yapan Hollanda’lı Marc van Hasselt. van Hasselt ‘e göre bu tür kılıçlar 13. yüzyıl Avrupa’sında oldukça modaydı ve Polonya, Fransa, İsveç, Hollanda ve İngiltere gibi geniş bir coğrafyaya yayılmıştı.

Hasselt yaptığı yorumda kılıçta yazan harflerin Latinceden türetilmiş bir çeşit Latince kısaltma olabileceğini söyledi. Latince o dönem Avrupa’da uluslararası kullanılan bir dildi. Bu sebeple, işlenmiş olan ilk iki harf “ND”, “Nostrum Dominus” (our Lord / Tanrımız) ya da “Nomine Domini” (name of the lord / Tanrının adı) anlamlarına geliyor olabilir.

Fyris Sword Project (Fyris Kılıç Projesi) araştırmacılarına göre ise, devamında yazan XOX yazısı Hristiyan inancındaki kutsal üçlemeden doğmuş olabilir.

İngiliz müzesi kılıcın Almanya’da dövülmüş ve bir şekilde İngiltere’ye getirilmiş olduğunu bildirdi. Kılıçtaki işlemeler Hristiyanlık öncesi var olan ve Hıristiyanlıkla birlikte süregelmiş bir geleneğin devamı olarak görülmekte. 

Kaynak: http://news.discovery.com/history/archaeology/medieval-sword-bears-mysterious-inscription-1508121.htm