OSMANLI SİKKELERİ TARİHİ

Nilüfer Damalı Eğitim Vakfı’nın projesi olan “Osmanlı Sikkeleri Tarihi” kitabı nümismat ve tarihçilere Osmanlı sikkeleri üzerinde yapacakları araştırmalar konusunda yol gösterici olma özelliği taşıyor.

Osmanlı İmparatorluk Çağına ışık tutmayı amaçlayan “Osmanlı Sikkeleri Tarihi” isimli eser sayesinde yeni sikke tiplerinin de ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Şu ana kadar ilk 2 cildi yayımlanan kitabın, toplam 8 ciltten oluşan bir set haline getirilmesi planlanıyor.

 “Osmanlı Sikkeleri Tarihi”  isimli kitap yurt dışında bulunan ve Osmanlı sikke koleksiyonuna sahip birçok müze tarafından destekleniyor. 10 bin adet Osmanlı sikkesine sahip American Numismatic Society ve 5 binin üzerinde Osmanlı sikkesine sahip British Museum da “Osmanlı Sikkeleri Tarihi” kitabına destek veren müzeler arasında yer alıyor.
Esra AVCI