Paleolitik Şamanlardan Yedi Uyurlara Mağaralarda Kültürel Yaşam

Sempozyum

Uluslararası Sempozyum: "Paleolitik Şamanlardan Yedi Uyurlara Mağaralarda Kültürel Yaşam 18-21 Ocak 2012  

Uluslararası sempozyum, mağaralardaki kültürel yaşamı incelemek üzere farklı disiplinlerden bilim adamlarını biraraya getiriyor ve tarih boyunca toplumların mağaraları nasıl algıladıkları ve kullandıklarına dair kültürler arası yeni bakış açıları sunmayı hedefliyor. Paleolitik kaya sanatından, Minosluların, Mayaların kutsal mağaralarına, Yedi Uyurlar kültünden, Türkiye’de varlığı bilinmeyen Budist tapınak mağaralarına uzanan geniş bir tarihi ve coğrafi kapsamda ele alınacak konu etrafında, jeolojik, çevresel, mağarabilimsel veriler ile sözlü tarih anlatımları, etnografik, tarihsel kayıtlar ve görsel betimler birlikte değerlendirilecek.

Etkinliğe katılım ücretsizdir. Sempozyum dili İngilizce'dir.