PANAZTEPE

Ege´nin Yeni Tarihi

Bilindiği üzere Anadolu, MÖ 2 binyılın başında Assur Ticaret Kolonileri Döneminde yazıyla tanışmıştır. Ne yazık ki ele geçirilen binlerce tablete rağmen Anadolu’nun tarihi coğrafyası sınırlı düzeyde bilinmektedir. Hitit İmparatorluk Dönemi yazılı belgelerinde ise Batı Anadolu’ya ilişkin kayıtlar sayesinde MÖ 2. Binyılın başından itibaren yerel beylikler temelindeki politik sitemin bu dönem zarfında devam ettiği görülür. Bu beylikler bazen birbirleriyle ittifak halinde iken kimi zaman da Hitit İmparatorluğuna bağlı vasal krallıklar olarak karşımıza çıkar.

Panaztepe’nin de kenarında yer aldığı Gediz nehri asırlar boyu bir doğal sınır olmuştur. Kuzeydeki Aiol ve güneydeki İon yerleşimlerininde Gediz ile birbirlerinden ayrılmış olması; MÖ 2. binyılda Gediz nehrinin benzer bir role sahip olduğunu düşündürür. Hitit metinlerinde geçen Seha Nehri’nin (Hermos) Gediz olduğu genel olarak kabul görmekte olup, kuzeyde Seha Nehri Ülkesi, güneyde ise Arzawa/Mira krallıklarının egemen olduğu bilinir.

Prof. Dr. Armağan Erkanal'ın yazısının devamını ve Aktüel Arkeoloji "Keşif Ekibinin" gezi notlarını, Aktüel Arkeoloji Dergisi'nin Eylül-Ekim sayısında okuyabilirsiniz.