PARİON ARTEMİSİ

PARİON ARTEMİSİ Çanakkale, Biga’ya bağlı Kemer Köyü’ndeki antik Parion kenti kazılarında, 8. sezon çalışmaları sürdürülürken, Tanrıça Artemis heykeli bulundu.

 

PARİON ARTEMİSİ

Çanakkale, Biga’ya bağlı Kemer Köyü’ndeki antik Parion kenti kazılarında, 8. sezon çalışmaları sürdürülürken, Tanrıça Artemis heykeli bulundu.

Prof. Dr. Cevat Başaran’ın kazı başkanlığında gerçekleştirilen çalışmalarda, antik kentin altı ayrı bölgesinde kazılar yapılıyor. Kazı çalışmaları üç yıldır sürdürülen odeionda, sahne cephesinin ince mermer plakalarla kaplandığı ve orkestra zeminine geometrik tarzda opus sectile döşendiği ortaya çıkartılırken; çalışmalar sırasında ilginç bir durumla da karşılaşıldı. Opus sectileyi oluşturan levhalardan birinin altının kuş figürlü bitkisel bezemeyle süslü olduğu tespit edildi. Bu parçanın devşirme malzeme olduğu düşünülüyor.

Parion’da kazı yapılan bölgelerden biri olan ve kentin önemli yapıları arasında yer alan odeionda, yapının mimari ayrıntılarının ortaya konulduğu bu yılki çalışmalar sırasında, parçalar halinde bir mermer heykel ortaya çıkarıldı. İlk bulgulara göre MS 2. yüzyıla tarihlenen giysili kadın heykelinin, sol elinde tuttuğu yay ve sol el orta parmağı altına sıkıştırılmış ok ile sol yanında duran kütüğün üzerine yerleştirilmiş sıçrar durumdaki köpek-tazı ve önündeki geyik-ceylan başı ve olasılıkla sırtındaki sadak dolayısıyla, Tanrıça Artemis’e ait olduğu tahmin ediliyor. Tanrıçanın, panter postlu sandalet giydiği sol ayağıyla destek yaptığı kütüğün üstüne yerleştirilmiş, boynunda tasma bulunan tazı; ön ayaklarıyla önündeki geyiğin boynuzlarına basıyor. Odeion’un sahne binası üzerindeki yangınla sonlanmış tahribat tabakası içinde, bazı parçaları henüz ele geçmeyen heykel, yaklaşık 1.70 metre yüksekliğinde, kaliteli beyaz mermerden yapılmış. Olasılıkla yangında yok olmuş üst gövde parçaları da dikkate alındığında, bugüne kadar ele geçen Tanrıça Artemis heykelleri arasında çok yakın bir benzeri bulunamayan grupta, özgün bir kompozisyon ortaya konuluyor. Heykele ait başka parçaların da bulunma ihtimali nedeniyle, korumaya alınan heykelin yapılacak restorasyon sonrası Çanakkale Müzesinde sergilenmesi planlanıyor.

 

Ertuğ ERGÜRER

Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü