PERSLER: ANADOLU’DA KUDRET VE GÖRKEM

Yapı Kredi Yayınlarından çıkan “Persler: Anadolu’da Kudret ve Görkem”; Anadolu Uygarlıkları serisinin Urartu, Frigler, Hititler, Pergamon ve Likya’dan sonraki altıncı kitaptır.

Perslerin doğudan batıya süren serüveni içinde, Anadolu halkları 200 yıl boyunca tamamen farklı bir inanış ve yaşayış tarzına sahip bir imparatorluğun hoşgörülü egemenliği altında olmuştur. Çok zengin bir kültüre sahip olan Anadolu, bu süreçten hem etkilenir hem de önemli etkilerde bulunur. Bu coğrafya, biri doğuda, diğeri batıda olan ve birbirinin kültürüne yabancı Pers ve Yunan medeniyetleri için kaynaştırıcı bir rol üstlenir. Perslerle birlikte Zerdüştlük dinini, satraplık yönetim biçimini, Kral Yolu'nu, haberleşme teşkilatını ve daha birçok yeniliği bünyesine alan Anadolu, bunları kendi içindeki unsurlarla birleştirip bir sentez yaratır. Bu benzersiz sentezi oluşturan sürece, coğrafyaya ve halklara, onların ortaya koydukları kültüre ve ürünlerine ışık tutmayı amaçlayan bu kitap, Pers hâkimiyeti altındaki Anadolu'yu tanıtma yolunda atılmış kapsamlı bir “ilk adımdır” ve öncü nitelikte olması umulmaktadır.

 

Koç Topluluğu ve Tüpraş, gelecek kuşaklara evrensel değerde kalıcı eserler bırakma sorumluluğundan yola çıkarak yayımlattığı “Persler: Anadolu’da Kudret ve Görkem” adlı eserin, insanlığın ortak mirasına verdikleri önemin bir göstergesi olarak kitaplıklarda yer almasından mutluluk duyacaklarını belirtiyor.