PİRİNÇ İLK OLARAK YAKLAŞIK 10 BİN YIL ÖNCE ÇİN’DE EVCİLLEŞTİRİLDİ

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, dünyanın en önemli temel gıdalarından biri ve dünya nüfusunun yarısından fazlasının geçim kaynağı olan pirinç, ilk kez yaklaşık 10 bin yıl önce evcilleştirildi.

Çin Bilimler Akademisi, Jeoloji ve Jeofizik Enstitüsünden Prof. Lu Houyuan tarafından yürütülen çalışmaya göre, pirincin yetiştirilmesi ve evcilleştirilmesi, Pleistosen Dönemden Holosen Döneme geçişte meydana gelen büyük çevresel değişimler sırasında dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleşen tarımın başlangıcı ile aynı zamana denk geliyor.

 

Pirincin kökeni ve evcilleştirilmesi ilgili sorular son on yılda birçok tartışmaya yol açmıştı. Daha önceden Çin’in Aşağı Yangtze bölgesinde yer alan bir Shangshan yerleşiminde elde edilen pirinç kalıntıları, pirinç kültivasyonunun en erken örnekleri olarak kabul edilmişti. Ancak pirinç fosillerinin yaşı, çanak çömleklerin içindeki organik madde kalıntıları üzerinde uygulanan radyokarbon testleri ile ölçüldüğünden, bunların çanak çömlek içindeki diğer maddeler ile karışmış olabileceği ve dolayısıyla bu tarihlemelerin yanlış olabileceği düşünülüyor.

 

Yapılan yeni araştırmada, pirinç içerisindeki fitolitleri, kil ve karbonat gibi karbon kaynaklarından ayrıştırmak, dolayısıyla pirincin yaşını doğru olarak belirlemek için yeni bir yöntem keşfedildi. Bu yöntem ile Shangshan yerleşmesinde elde edilen pirinç kalıntıları üzerinde yeniden yapılan tarihleme, pirincin yaklaşık 9 bin 400 yıllık olduğunu gösterdi.

 

Çalışmanın devamında mikroskop altında detaylı olarak incelenen pirincin, modern pirinçten farklı olduğu anlaşıldı. Shangshan’da incelenen pirinç fitolitlerinin yaklaşık yüzde 36’sının yüzeyinin, modern pirinç yüzeyinden farklı olduğu, yaklaşık yüzde 67’sinin ise modern pirinç ile benzerlik taşıdığı anlaşıldı.

 

Filolit: Pirincin üstünde bulunan ve pirinç kurumaya başladığında su tutmak için kıvrılan yapılardır. 

 

https://archaeologynewsnetwork.blogspot.com.tr