POLONYA´DA BULUNAN İSKELETLER KÖTÜ RUHU ENGELLEMEK İÇİN ORAKLA GÖMME YAPILDIĞINI GÖSTERİYOR

Polonya’da bulunan 400 yıllık mezarlıkta, muhtemelen şeytanı kovmak için boğazı etrafına oraklar yerleştirilmiş iskeletler bulundu.

Araştırmacılar, 2008’den beri kazılan, Kuzeybatı Polonya’da kırsal bir yerleşim alanı olan Drawsko’daki Orta Çağ sonrasına tarihlenen mezarlıktan 250’den fazla insan iskeletini incelediler. 17. ve 18. yüzyıllara tarihlendirilen kalıntılar, her yaştan ve her iki cinsten bireylerin bulunduğu, oraklarla birlikte 5 benzersiz gömmeyi kapsıyor.

 

Kanada’daki Lakehead Üniversitesi'nden misafir akademisyen Marek Polcyn ve Czarnkowska Toprak Müzesi'nden Elzbieta Gajda, Antiquity dergisinin son sayısında, bulunan mezarların dördünde, kesici kenarı ölünün boğazına dönük şekilde sıkı sıkıya oraklar yerleştirilirken, beşinci mezarda leğen kemiği üzerine yerleştirilmiş olduğunu belirtti.

 

Boğazlarının etrafına oraklar yerleştirilmiş olan iskeletler; 35-44 yaş aralığında ölmüş olan yetişkin bir erkeğe, 30-39 yaşlarında öldüğü düşünülen iki yetişkin kadına ve 14-19 yaşlarında ölmüş olduğu düşünülen bir kız çocuğuna ait. Ayrıca, kalçası üzerine yerleştirilmiş büyük kemer biçiminde kıvrımlı bir orakla, 50-60 yaş aralığında defnedilmiş yetişkin bir kadın vardı. Dişsiz ağzında bulunan bir sikkeyle birlikte, boğazının üzerine bir taş yerleştirilmiş.  

 

Daha önce, bu insanların “vampirler” olarak gömüldüğü öne sürülmüştü. Bu görüşe göre, vampir mezardan yükselmeye kalkıştığında, boğazın üzerine yerleştirilen orağın, başı ayırması amaçlanmıştır.

 

Fakat Polcyn ve Gajda, bu gömmelerin "anti şeytani" olarak yorumlanması gerektiği konusunda tartışır ve bunların sözde “vampir karşıtı” uygulamaların özelliklerine sahip olmadığını belirtir. Geleneksel Hıristiyan ölü gömme modellerini takip eder şekilde; kutsal zemin üzerine, başı batıya doğru yerleştirilmiş şekilde defnedildiği ve mezarların kutsallığının bozulmamış olduğu görülmektedir. Polcyn ve Gajda, orak vasıtasıyla ölüyü mezarda hapsetmenin; yaşayanları tehdit eden şeytanlaşmış ruha engel olmak için bir önlem ya da İncil’deki sembolizmi referans alarak ruhu şeytanlaşmaktan korumak için bir girişim olabileceğini ekler.

 

Vampirler, 17. yüzyıl Polonya’sındaki korkulan tek efsanevi yaratıklar değildi.  Savaşlar, açlık, veba ve yoksulluk ülkeyi perişan ederken, Slav pagan inancı gelenekleri yeniden canlanmıştır. Araştırmacılar, 16. yüzyılda Protestan reformuna karşı başlayan Katolik Reformu'nun gelişmesinin,  kültürel ve entelektüel gerileme getirmiş olması bakımından önemli bir dönüm noktası olduğunu; büyücülük ve şeytan korkusunu yayan Katolik rahip sınıfının, büyüyen terör ortamı ve dinsel bağnazlığı kasten körüklemiş olduğunu belirtir.

 

 

news.discovery.com