PROF. DR. ALİ DİNÇOL

Hititolog Prof. Dr. Ali Dinçol Emeritus Unvanı Aldı Latince bir kelime olan emeritus ‘hizmeti sona ermiş’ anlamı taşır. Günümüzde genellikle akademik çevrelerde çok kullanılan bu terim, Türkçeye “emekli” olarak çevrilir. İstanbul Üniversitesi’ndeki hizmeti sona eren Prof. Dr. Ali Dinçol’un hayatının bundan sonraki kısmında bilime olan “hizmetinin” devam etmesi en büyük dileğimizdir. Emeritus Prof. Dr. Ali Dinçol, 1967 yılında İstanbul Üniversitesi’nde, eski adıyla Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri Kürsüsü’nde meslek hayatına başladı. 1981 senesinden beri, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü ve ayrıca Hititoloji Ana Bilim Dalı’nın da başkanlığını yürüttü. 43 yıllık üniversite hayatında, başta Hititoloji konusunda (Hitit Çivi Yazısı ve Luwi Hiyeroglifleri) olmak üzere, Urartu Dili ve Arkeoloji konularında yüzden fazla bilimsel makale ve üç kitap yayımladı. Bu süre zarfında yüzlerce de öğrenci yetiştirdi. 1991 yılında Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü’nün kurulmasına öncülük eden Prof. Dr. Dinçol, 19 yıldır Enstitü’nün başkanlığını yürütüyor. Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Başkanı olarak, sadece kendi uzmanlık alanı olan Hititoloji’yi değil, Eskiçağ Bilimleri’nin farklı alanlarını da önemli ölçüde desteklemiştir. Örneğin, dünyada 1919 yılından beri yayımlanan ve dünya müzelerinin koleksiyonlarında bulunan antik boyalı vazoları konu edinen Corpus Vasorum Antiquorum dizisinin Türkiye ciltleri, Prof. Dr. Ali Dinçol’un desteği ile hazırlanmaya ve basılmaya başlanmıştır. Aynı şekilde müzelerdeki sikkeleri konu alan Sylloge Nummorum Graecorum dizisinin Türkiye ciltleri de yine kendisinin inisiyatifiyle yayımlanmaya başlamıştır. Bu iki araştırma dizisinin Türkiye’de yayımlanmasıyla Türkiye’deki Eskiçağ Bilimleri Araştırmaları’nın uluslararası alandaki saygınlığı büyük ölçüde artmıştır.                                             AKTÜEL ARKEOLOJİ DERGİSİ 15. SAYI