PROF. DR. MUHİBBE DARGA ARAMIZDAN AYRILDI

Yaptığı çalışmalarla arkeoloji bilimine büyük katkılar sağlayan, arkeoloji dünyasının en önemli isimlerinden, Arkeolojinin Delikanlısı Prof. Dr. Muhibbe Darga hayatını kaybetti. Kendisini saygıyla anıyoruz. Cenazesi yarın (07.03.2018) öğle namazını müteakiben Şakirin Camii´nden kaldırılacaktır.

 

PROF. DR. MUHİBBE DARGA KİMDİR?

 

13 Haziran 1921´de İstanbul´da doğan A. Muhibbe Darga, II. Abdülhamid´in başmabeyncisi Darugazade Mehmet Emin Bey´in torunudur. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümünde, 1943 yılında arkeoloji ve eskiçağ filolojisi eğitimini tamamlayan Prof. A. Muhibbe Darga, bu süreçte alanında öncü hocaların, Ord. Prof. Arif Müfid Mansel, Prof. Dr. H. Th. Bossert, Prof. Dr. E. Bosch’in derslerine devam etti, Region kazılarında çalıştı, hocalarıyla Anadolu keşif gezilerine katıldı. Lisans tezini Prof. Dr. Th. Bossert denetiminde tamamladıktan sonra aynı hocanın kürsüsünde lisans tezini ve doktorasını yaptı; 1947-1951 yılları arasında Bossert, Halet Çambel ve Bahadır Alkım’la Karatepe (Adana) kazılarına katıldı. Bir dönem Güneydoğu Anadolu’da Elazığ ve Muş’ta çeşitli liselerde hocalık yaptı. 1959 yılında ayrıldığı üniversitesine geri dönen Prof. Darga, 1965’te doçent, 1973’te profesör oldu. Side dili üzerinde çalışmaları ve yorumla­rıyla bu dilin çözümüne katkıda bulundu. Bölümünde Kültepe-Kaneş uygarlığı, Assur Kolonileri Çağı, Hitit sanatı ve Hitit dili ağırlıklı dersler verdi. Gedikli (Gazi­antep), Değirmentepe (Elazığ) ve Eskiyapar (Çorum) kazılarına katıldı.

 

1978-1990 yılları arasında Karakaya baraj bölgesi kurtarma kazılarında Şem­siyetepe höyüğü (Elazığ) kazı başkanlığını üstlendi. 1985’de İÜ Edebiyat Fakültesinden kendi arzusuyla emekliliğini istedi. 1986 yılında Eskişehir Ana­dolu Üniversitesi Rektörü Yılmaz Büyükerşen’in daveti üzerine Sinema ve Te­levizyon Bölümünün yüksek lisans öğrencilerine ‘Anadolu Uygarlıkları’ konulu dersler verdi. 1990-2004 arası Şarhöyük-Dorylaion (Eskişehir) kazılarının baş­kanlığını yaptı. Avrupa’da filolojik ve arkeolojik pek çok kongreye katıldı, bil­diriler sundu. Yurtiçi ve yurtdışında (Floransa’da Aşağı Fırat Havzası Kazıları, Roma’da Hitit Sanatı hakkında) seri konferanslar verdi. Müzelerimizin düzen­lediği Avrupa sergilerinin kataloglarında yazılarıyla bilimsel katkıda bulundu. 

 

Kapadokya kitabında yer alan ‘Kanişli Beyler Asurlu Tüccarlar’ isimli makalesi­nin yanı sıra Karahna Şehri Kült Envanteri, Eski Anadolu’da Kadın (profesörlük tezi), alanında önemli kaynakça olan Hitit Mimarlığı Bir Yapı Sanatı Arkeolojik ve Filolojik Veriler ve Hitit Sanatı, kazı anılarını içeren Kazı Başkanının Karavanası isimli kitapları yazdı. Büyükbabası Mehmed Emin Bey’in seyahatnamesini ya­yıma hazırladı ve İstanbul’dan Asya-yı Vusta’ya Seyahat ismiyle kitaplaştırdı. 2008 yılında Taner Tarhan, Aksel Tibet ve Erkan Konyar’ın editörlüğünde Sadberk Hanım Müzesi Yayınları tarafından Muhibbe Darga Armağanı kitabı yayınlan­mıştır. Prof. Darga, Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün muhabir üyesi ve Eski Çağ Bilimleri Enstitüsü şeref üyesidir.