PUDUHEPA VE ZAMANI

Eser yazılırken tüm mevcut belge ve bilgiler, filoloji, arkeoloji ve tarih açısından büyük bir titizlikle derlenmiş, araştırılmış, değerlendirilmiş, modern literatürde Puduhepa ile ilgili görüşler de gerekli eleştiri süzgecinden geçirilmiştir.

Yazar, yaklaşık 3 bin 250 sene önce Anadolu’nun tam ortasındaki topraklarda yaşamış, Eski Anadolu ve Yakındoğu’nun yetiştirdiği ender büyük şahsiyet ve kadınlardan biri olan Puduhepa’nın, tüm yönleriyle hayatını anlama, sadece kendisini ilgilendiren olayları değil, coğrafyası dâhil onun etrafındaki tüm olay ve oluşumları araştırma ve aydınlatma çabaları, uzun yıllar önce yaşamış bu tarihî şahsiyeti canlandırmayı, ona gerçekten et, kan ve ruh vermeyi ve ortaya çıkan sonuçları okuyucuyla paylaşmayı sağlamıştır.

Ahmet Ünal Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Yayını