RHIND MATEMATİKSEL PAPİRÜSÜ

Bu papirüs teorik bir eser değil, inşaat işlerinde karşılaşılan pratik problemlerin bir listesidir. Metin; sayısal işlemler, pratik problem çözümleri ve geometrik şekiller ile ilgili 84 problemi içermektedir.

Metni kopyalayan kişi metnin 15. Hanedanı’nın (MÖ 1650-1550) sondan bir önceki kralı olan Apophis’in 33. yılında yazıldığını belirttiğinden bu papirüs tarihi bir belge olarak da önemlidir. Metnin orijinali ise 12. Hanedan’a (MÖ 1985-1795) dayanıyor.

 

Papirüsün diğer tarafında ‘yıl 11’den bahsediliyor ve bazı Mısır kasabalarının alınmasına atıfta bulunuyor. Bu muhtemelen Yeni Krallık'ın başlamasından (MÖ 1550-1070) önce Mısırlılar ve Hyksos arasındaki savaşı ifade ediyor. Ancak, hangi kralın ‘yıl 11’inden söz edildiği kesin değildir.

 

Papirüs 1850’lerde Mısır’da olan İskoçlu avukat A.H. Rhind tarafından satın alındı.

 

http://www.britishmuseum.org/