RHODIAPOLIS

BİR HAYIRSEVERİN YARATTIĞI KENT 

Rhodiapolis’in bilim literatürüne ilk girişi, 1842’de İngiliz araştırmacılar Th. Daniel, T.A.B. Spratt ve E. Forbes ile olmuştur. Yerleşimin ilk haritasını da Spratt ve Forbes ekibi bu çalışmada çıkarmışlardır. Likya’nın asıl keşfi, Avusturyalı bilimciler tarafından gerçekleştirilmiştir. Avusturya Bilimler Akademisi’nin kurucusu O. Bendorf’un 1881-1882’de G. Niemann, F. Von Luschan ve K. Lanckoronski ile yürüttüğü bu araştırmaların sonuçları, “Reisen im südwestlischen Kleinasien” başlığıyla 1884 ve 1889’da yayınlandı. Böylece Rhodiapolis, ilk kez kapsamlı olarak bir bilimsel yayında yer aldı. Bu geniş içeriğin tamamı; Opramoas anıtı ve duvarlarında bulunan dünyanın en uzun Eski Yunanca yazıtlarından birini oluşturuyordu.