Risk Durumlarında Kültür Mirasının Korunması: Fırsatlar ve Tehditler

Dünya kültür mirasını tehdit eden tüm riskler, 15 – 17 Kasım 2012 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde masaya yatırılıyor.

 

Dünya kültür mirasını tehdit eden tüm riskler, 15 – 17 Kasım 2012 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde düzenlenecek “Risk Durumlarında Kültürel Mirasın Korunması: Fırsatlar ve Tehditler” konulu bir sempozyumla masaya yatırılıyor.

36 ülkeden 75 katılımcının sunumları ile katkıda bulunacağı ve İstanbul’da deprem başta olmak üzere afet risklerinin azaltılması amacıyla yapılan çalışmaların anlatılacağı sempozyumda sizi de aramızdan görmekten mutluluk duyarız.

 

Tarih: 15 Kasım 2012

Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü

         Davutpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi  Esenler- İstanbul

 

 

 

SEMPOZYUM PROGRAMI

 

15 KASIM 2012, PERŞEMBE, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ

09:00-09:30

KAYIT

09:30-10:30

AÇILIŞ KONUŞMALARI  (Ana Konferans Salonu)

10:30-11:30

TEMATİK KONUŞMALAR  (Ana Konferans Salonu)

 

Rohit Jigyasu – ICOMOS ICORP Başkanı

Anthony Gad Bigio – Dünya Bankası Kentsel Kültür Miras Koordinatörü

11:30-11:40

KAHVE ARASI

11:40-13:00

ÖZEL OTURUM

Tema: İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ISMEP)

            Kültür Varlığı Yapılarında Risk Azaltma

 

Oturum Başkanları:

Salman Ünlügedik - Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü

Kazım Gökhan Elgin –İstanbul Proje Koordinasyon Birimi

Konuşmacılar:

Mustafa Erdik

“Tarihi Yapıların Depremden Korunması”

Giorgio Croci

“Tarihi Yapı ve Anıtların Depreme Karşı Korunması”

Dina Francesca D'Ayala

İstanbul'da Kültür Varlığı Yapıların Envanterinin Çıkarılması ve GIS Tabanlı Veri Tabanının Oluşturulması

 Sevinç Özek

“İstanbul'daki Kültür Varlığı Yapıların Envanteri ve Çoklu Afet Riskinin ve Deprem Performansının Değerlendirilmesi"

13:00-14:00

ÖĞLE YEMEĞİ

14:00-15:20

1. OTURUM - Tema: Afet Yönetimi

(Ana Konferans Salonu)

2. OTURUM - Tema: Doğal Afetler

(Salon 2-3)

 

Oturum Başkanı: Nur Akın

Konuşmacılar:

Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu

“Kültürel Miras Risk Analizi Aşamaları”

Naoko Itaya, Rohit Jigyasu, Tomoki Nakaya, Toshikazu Seto, Satoshi Nagao

“Hasar ve Risk Değerlendirme için Jeo-Mekansal Veri Tabanı:Büyük Doğu Japonya Afeti Ardından Tokohu Alanı ve  Kathmandu Vadisi Patan Tarihi Kenti Örnekleri”

Andrew Williams

“Anamorfik Risk Tahmini ve Optik Azaltma”

Robyn Riddett

“Doğal Afetlere Avustralya’nın Tepkileri, 2009-2012 Çıkarılan Dersler”

Lazar Sumanov

“ Afete Yatkın Bölgelerde Bölgesel Eğitim ve Eğitim Merkezi Ağı”

Oturum Başkanı: Kanefusa Masuda

Konuşmacılar:

Jennifer Duyne Barenstein

“Afet Sonrası Yeniden İnşa ve Yerel Mirasa Etkileri: 2004 Aralık Tsunami Felaketi Ardından Tamil Nadu (Hindistan)’da Konut Alanının Yeniden İnşası”

Michelle Schneider Santos, Giovanni Sarquis, Tânia C. B. Miotto Silva

 “Afetten Kurtarma: Sao Luiz Do Paraitinga Örneği, Brezilya Mirası”

Emine Gizem Başkan, Soofia Tahira Elias-Özkan

“Kültürel Mirasın Korunması Çalışmalarına İklim Değişikliği Boyutunun Eklenmesi”

Elizabeth S. Chilton, Elizabeth Brabec

“Kültürel Mirasın Ekolojisine Doğru”

15:20-15:30

KAHVE ARASI

15:30-17:00

POSTER SUNUŞLARI

(Ana Konferans Salonu Fuayesi)

18:00-20:00

AÇILIŞ KOKTEYLİ