ROMA İMPARATORLUĞU´NA YAPILAN BİREYSEL GÖÇLERİN İLK KANITLARI BULUNDU

Roma´da bulunan yaklaşık 2 bin yıllık iskeletlerin izotop analizi, bunlardan bazılarının Kuzey Afrika ve Alpler´den gelen göçmenlere ait olduğunu ortaya çıkardı.

Çalışmalarda, eskiden Roma İmparatorluğu'ndaki tüm insan göçü kalıntıları üzerine odaklanılıyordu. Araştırmacılar, insan göçü konusunda daha ayrıntılı bilgi edinmek için, MS birinci ve üçüncü yüzyıllar arasında gömülmüş kişilere ait 105 iskeletin bulunduğu iki Roma mezarlığını incelediler. Buraya gömülmüş olan kişilerin coğrafi kökenlerini ve beslenme biçimlerini belirlemek için, iskeletlerinin dişlerindeki oksijen, stronsiyum ve karbon izotop oranları analiz edildi.

 

Araştırmacılar bunlardan 8 tanesinin büyük ihtimalle göçmen olduğunu, Roma'ya muhtemelen Kuzey Afrika ve Alplerden gelmiş olduklarını belirlediler. Çoğunluğu çocuk ve erkekten oluşan bu bireylerin bir nekropole gömülmüş olmasına bakarak, bunların yoksul, hatta köle bile olabileceğini öne sürdüler. Bu kişilerin beslenme biçimlerinde de, Roma'ya taşındıktan sonra önemli bir değişim yaşandığı belirlendi. Çoğunlukla buğday, bazı baklagiller, et ve balık yemeklerinden oluşan yerel mutfağa adapte olmuş olmaları muhtemeldi. Araştırmacılar bulgularını daha geniş bağlamlara oturtabilmek için daha fazla izotop ve DNA analizine ihtiyaç duyduklarını eklediler. Yine de bu çalışmalarının, bu dönemde Roma'ya yapılan bireysel göçlere dair ilk fiziksel kanıt olduğunu belirttiler.

 

 

eurekalert.org