ROMA TİYATROSU´NA DANIŞTAY´DAN ONAY

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Bentderesi’ndeki Antik Roma Tiyatrosu’nu yeniden ortaya çıkarma çalışmaları, Danıştay’ca onaylandı. Danıştay, projeye karşı çıkan iki davayı reddetti.

 

Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi kapsamında kazı ve restorasyon çalışmaları süren Antik Roma Tiyatrosu'nun ortaya çıkarılması için 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda kalan bazı binaların "acele kamulaştırma"yla yıkılması işleminin iptali amacıyla açılan dava, Danıştay 6. Dairesi'nce reddedildi. Söz konusu bölgede, Ankara Kültür ve Turizm müdürlükleri, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında bir protokol imzalanmış ve Bakanlar Kurulu'nun 6 Temmuz 2015 tarihli kararlarıyla, bu alandaki yerlerin acele kamulaştırılmasına karar verilmişti. Ayrıca aynı bölge için Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni'nce de aynı tarihlerde kamulaştırma kararı verilmişti.

 

Alandaki arsa sahiplerinden Orhan Musluoğlu'nun vekili Avukat Okan Yılmazyurt, Bakanlar Kurulu'nun acele kamulaştırma kararıyla, bu konuda gerekli iş ve işlemleri yapması için Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği yetkinin iptali amacıyla; Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine dava açmıştı.

 

Yapılan yargılama sonunda, Danıştay 6. Dairesi, 5 Ekim 2016 tarihli kararıyla, söz konusu alanda acele kamulaştırma yönteminin uygulanmasına ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle, oybirliğiyle davanın reddine karar verdi.

 

Ayrıca 8 başka arsa sahibinin de yine acele kamulaştırmaya karşı açtığı diğer dava, yapılan yargılama sonunda, Danıştay 6. Dairesi tarafından, yine 5 Ekim 2016 tarihli kararla, dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle, oybirliğiyle reddedildi.

 

Danıştay'ca reddedilen her iki davayla, Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulus Tarihi Kent Merkezi'nde yürütülen işlemlerin mevzuata uygun olduğu, yargı kararıyla tescillenmiş oldu.

 

http://www.sabah.com.tr/ankara-baskent/2016/12/06/roma-tiyatrosuna-danistaydan-onay