RUSYA´DA İSKİT BİR SAVAŞÇININ MEZARI BULUNDU

Rusya´da içinde oldukça değerli eşyalar bulunan bir mezar ortaya çıkarıldı.

MÖ 500 yılına tarihlenen mezarın içinde bulunan iskeletin İskit bir lidere ait olduğu düşünülüyor.  Mezarda iskeletle birlikte değişik türde metal eşyalar, liderin atının iskeleti, demir bir kılıç, bronz bir hançer gibi buluntulara rastlanmış. Ayrıca, cenaze töreninin artıkları olduğu tahmin edilen kuzu kemikleri de insan iskeletiyle bir arada bulunmuş.  Bunların dışında, toprakta rastlanmış altın parçaları da mezarın ilginç buluntularından. Altın parçalarının çürümüş bir giysiye yapılmış altın işlemeler olduğu tahmin edilmekte.

İskitler, İran, Çin, Doğu Avrupa gibi geniş bir coğrafyada varlığını göstermiş göçebe bir toplumdu. Antik Yunan ve Çin yazılı kaynaklarında, İskitlerden at üstünde savaşabilen, iyi ve cesur savaşçılar olarak bahsedilmektedir.  MÖ 7.yüzyılda ilk krallıklarını kuran İskitler, MÖ 5. yüzyıl civarlarında Yunan devletleriyle ticari ilişkiler kurmaya başladılar.

Göçebe halklara ait buluntuların oldukça ender olmasından dolayı, mezarın değeri araştırmacılar için oldukça büyük.

Kaynak: http://archaeologynewsnetwork.blogspot.com.tr/2015/08/scythian-warriors-grave-unearthed-in.html#.VeQSxSXtmko