Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonu’ndan Antik Çağ Terrakotta Figürinleri

  “KİLDEN SURETLER” 18 Kasım 2011-15 Nisan 2012

 

Figürin adı verilen küçük boyutlu heykelciklerin üretimi, prehistorik dönemlere dayanır. İnsanoğlunun değer verip kutsal kabul ettiği varlıkları yansıtmak amacıyla üretilmeye başlanan figürinler, ait oldukları döneme ve bölgeye göre farklılık gösterir.

 

Antik dönemde sıklıkla tercih edilen pişmiş toprak figürinlerin en erken örnekleri elde biçimlendiriliyordu. Ancak zamanla gelişen yapım teknikleri ile kalıp yapımı seri üretime geçildi. Gerek antik kaynakların verdiği bilgilerden gerekse arkeolojik kazıların ortaya çıkardığı sonuçlardan anlaşıldığı kadarıyla, bu figürinler yoğun olarak adak eşyası ve mezar hediyesi olarak kullanılmıştır. Kutsal anlamlar taşıdığı söylenen figürinler arasında özellikle tanrı ve tanrıça heykelcikleri oldukça dikkat çekicidir.

 

Sadberk Hanım Müzesi, koleksiyonunda yer alan pişmiş toprak figürinleri, “Kilden Suretler” adlı sergi ile tarih meraklılarının ilgisine sunuyor.  Sergide yer alan yüz seksen iki eser Hellen ve Roma dönemlerine ait olan bu figürinler, bebeğini emziren anneler, dikiş diken kadınlarla birlikte antik çağın gündelik yaşantısını da ortaya çıkarıyor.