ŞANLIURFA´DA İNŞAAT TEMELİNDEN ÇIKAN ARKEOLOJİK KALINTILAR İÇİN ACİL KORUMA TALEBİ

Şanlıurfa merkezde yapılan bir butik otelin temel kazısı sırasında bulunan arkeolojik kalıntılar, Neolitik Çağ için oldukça önemli veriler içeriyor. Arkeoloji ve Sanat Yayınları´nın kurucusu Sayın Nezih Başgelen, temel kazısından çıkan buluntuların son derece önemli olduğunu ve acilen koruma ve kurtarma çalışmalarının yapılması gerektiğini paylaştı. Başgelen, otel inşaatının ve bu bölgedeki tüm inşaat çalışmalarının Göbeklitepe ile çağdaş bir höyüğün bulunduğu alan üzerinde olması dolayısı ile bunların tahribata ve büyük hatalara yol açabileceğini belirterek, korumaya yönelik tüm kurumları acil olarak yardıma çağırdı.

 

Butik otel inşaatı kapsamındaki temel kazısının gerçekleştirildiği, Halil-ür Rahman´ın tam karşısındaki sırtta konumlanan alan, Göbeklitepe ile çağdaş bir höyük yerleşiminin bir parçası. Söz konusu arazinin içinde 1997 yılında Yeni Yol Caddesi’nin açılması ile oluşan kesitte, Harran Üniversitesi ve Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi tarafından yürütülen çalışmalar, burada Çanak Çömleksiz Neolitik Döneme, yani yaklaşık 11 binyıl öncesine ait bir yerleşimin varlığını kanıtlamıştı. 1993 yılında rastlantı sonucu bulunan ve Şanlıurfa Müzesinde sergilenen Urfa Heykeli de bu alandan geliyor.

 

 

 

Tüm bu veriler, Yeni Mahalle’de Göbeklitepe ile birlikte yerleşik hayatın başlangıcına ait dünyanın bilinen en eski anıtsal yapılarının Şanlıurfa’da olduğunun kanıtlarını oluşturuyor. Söz konusu temel kazısında işçilerin çalıştığı tabakada, çok kaliteli Neolitik Dönem çakmak taşı ve obsidiyen aletler, ezgi taşları çıkmaya başladı. Daha önceki hafriyat aşamasında da aynı yerde Göbeklitepe, Nevali Çori, Karahantepe benzeri T-biçimli dikilitaşlar ile terrazzo yer döşemelerine rastlanmıştı.

 

 

 

 

Bu alan Göbeklitepe´de şu ana kadar görmediğimiz verilerin gelmesi açısından çok önemli. Bilginin kurtarılması açısından Şanlıurfa Müzesinin ve ilgili koruma kurulunun acilen müdahale etmesi, uzmanları tarafından kurtarma kazısı yapılması gerekiyor. Sıraladığımız az sayıdaki veri dahi, Yeni Mahalle’deki yerleşimin Göbeklitepe’den bildiğimiz kültürün bir parçası olduğunu göstermekte ve Yeni Mahalle’yi bu yerleşmeler içerisinde ayrı bir yere koymaktadır. Arkeologlar, uzmanlar ve bilim dünyasının yanı sıra konuya duyarlı kamuoyunun da gereken ilgi ve tepkiyi vermesi gereken kritik bir süreçteyiz.

 

Nezih Başgelen

Fotoğraflar: Nezih Başgelen