SARDES

Sikkenin Mucidi Lidyalıların Başkenti

Lidyalılar, çevrelerindeki kültürlerle, Yunanlar, Asurlular, Babilliler, Frigler, Kilikyalılar, Mısırlılar ve dönemin diğer büyük güçleriyle yakın bağlantı içerisine girmişlerdir. Lidyalılar hakkındaki en geniş bilgilere, çok azı günümüze ulaşabilmiş olan antik Yunan ve Roma kaynaklarından ulaşabiliyoruz. Yani Lidyalıları, komşularının çok da sempatik bakmayan gözleriyle görüyoruz.

MÖ 7. ve 6. yüzyıllar boyunca, Lidya kralları, komşu halkların bazılarını kuşatmış ve etkilerini civardaki diğer şehirlere kadar genişletmişlerdir. İyonya’daki Smyrna... 

 

Bu yazının devamı Aktüel Arkeoloji Dergisi'nin yeni sayısında yer almaktadır...