ŞARHÖYÜK (DORYLAION)

Eskişehir’in Geçmişini Aydınlatan Işık

Eskişehir, Eski ve Orta çağlarda Yunanca Dorylaion, Latince Dorylaeum ismi ile bilinen bir kentti. 12. yüzyıl Bizans tarihçilerinden Ioannes Kinnamos, Historia’sında Dorylaion’u şöyle tanımlar: “…Bu Dorylaion bir zamanlar Anadolu’nun en büyük şehirlerinden biriydi ve çok önemliydi. Burada etrafındaki ovalarda hafif bir rüzgar eser; ovaları düz ve olağanüstü güzelliktedir; zengin, bereketli, bol çimenli ve fevkalade tahıl verir. Ortasından görünüşü güzel ve suyu tatlı bir nehir geçer. Öyle çok balığı vardır ki, halkın durmadan tutmasına rağmen tükenmez. Daha önceki caesar Melissenos tarafından burada şahane binalar yapılmıştı ve kalabalık köyler, tabii sıcak su kaynakları, revaklar ve hamamlar vardı. Orada insanoğluna zevk veren her şey bol bol mevcuttur...” (7. Kitap: 295). Kinnamos’un sözünü ettiği binalar, revaklar ve hamamlar günümüze ulaşmamış olsa da bugün Eskişehir, özünden çok bir şey kaybetmeden hızla modernleşen ve gelişmeye devam eden büyük bir kenttir. Eskiçağ ve Ortaçağ kaynaklarında vurgulanan husus, Dorylaion’un önemli yolların kavşak noktasında, kaplıcalarıyla ünlü, ticaretle zenginliğe kavuşmuş bir Phrygia (Frigya) şehri oluşudur. Bölgeden geçen yollar Dorylaion’u, Nikae (İznik) üzerinden Marmara’ya, Kotyaion (Kütahya) üzerinden Ege kıyılarına, Akronios (Afyonkarahisar) üzerinden Akdeniz’e, Nakoleia (Seyitgazi) ve Amorion (Emirdağ-Hisarköy) üzerinden Ikonion (Konya)’a, oradan da Güneydoğu Anadolu ve Suriye’ye bağlıyordu. ...