SEMİNER ve WORKSHOP: Martin Godon - Arkeoloji atölyesi "Kültürlerin teknikleri" - 22/4/2015

IFEA’nın Teknoloji ve Kültürel Atölyeleri çerçevesinde, Arkeoloji Bölümü Koordinatörü Martin Godon, bir arkeolojik bulgu olarak seramiklerin incelemesinde karşımıza çıkan teknik zincir kavramından bahsedecek. Ardından gelecek atölyelerin programı katılımcılarla birlikte belirlenecek.

FEA Pôle Archéologie

“Introduction Conference to the Pottery Seminars and Workshops”

 

Date : 22 avril 2015

Heure : 18:00

Lieu : Salle de conférence de l’IFEA

Langue : Anglais

 

Sujet : Dans le cadre des “Ateliers Techniques et Cultures de l’IFEA”, Martin Godon, coordinateur du Pôle Archéologie, introduira le concept de “chaîne opératoire céramique” pour les études technologiques des céramiques archéologiques. Puis il présentera la programmation du Pôle Archéologie dans le domaine des approches technologiques.

 

IFEA Arkeoloji Bölümü

“Introduction Conference to the Pottery Seminars and Workshops”

 

Tarih: 22 Nisan 2015

Saat: 18:00

Yer: IFEA’nın konferans salonu

Dil: İngilizce

 

Konu: IFEA’nın Teknoloji ve Kültürel Atölyelerin çerçevresi içinde, Martin Godon, Arkeoloji Bölümü Koordinatörü, Seramik Yapımı üzerine, teknik zinciri de içeren gelecek program dan  ve atölyeler den söz edecek. Ardından, bunun üzerine görüşüp programı ve olası Atölyeleri birlikte belirleyeceğiz.

 

IFEA Archaeology Unit

“Introduction Conference to the Pottery Seminars and Workshops”

 

Date: 22 April 2015

Time: 18.00

Location: IFEA conference room

Language: English

 

Subject: In the framework of the “ IFEA Techniques and Cultures Workshops” Martin Godon, will unveil the coming program and workshops proposals by presenting the concept of chaine opératoire (technological process) applied to ceramic productions. Then, we will exchange in order to draw the future options for specific workshops.

http://www.ifea-istanbul.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=3728:martin-godon-ateliers-arch%C3%A9ologiques-techniques-et-cultures-11-2-2015&Itemid=288&lang=tr

http://www.ifea-istanbul.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=3728:martin-godon-ateliers-arch%C3%A9ologiques-techniques-et-cultures-11-2-2015&Itemid=288&lang=fr