ŞEMPANZELERİN AYAKLARI İNSAN AYAKLARININ EVRİMİNE YENİ BİR BAKIŞ AÇISI GETİRİYOR

Şempanzelerin iki bacak üzerinde nasıl yürüdüğü incelenerek insan yürüyüşünün evrimiyle ilgili bir araştırma yayınlandı.

İnsan ayağı, orta ayak bölgesinin çok sayıda eklem ve kemiklerini kapsayan ve ayağı kuvvetlendirdiği düşünülen bir ayak kemiği kemerinin varlığı ile tüm diğer primatların ayaklarından ayrılır. Bu yapının, iki ayak üzerinde hareket edebilme kabiliyeti ya da iki bacak üzerinde yürümek için kritik bir adaptasyon olduğu düşünülmektedir. Bu kemer insanların yaşayan en yakın akrabalarından olan Afrika maymunlarının ayaklarında kısmen bulunmaz. Afrika maymunlarında ağaç gövdelerine tırmanmak ya da dalları yakalamak için hareketli ayak eklemlerinin olduğu uzun süre düşünülmüş fakat bunu teyit etmek için ayrıntılı niceliksel çalışmalar yapılmamıştı.

 

 

Fakat şimdi, New York Enstitüsünden Anatomi asistanı olan Nathan Thopmson, şempanzelerin iki bacak üzerinde yürürken ayaklarını nasıl kullandıklarını araştırarak, insan ayağının işlevi ve evrimi hakkında bir çalışma yaptı. Ekipte yer alan Harvard, Stony Brook ve Arizona üniversitelerinden birçok araştırmacı verileri topladı ve bu araştırmayı yürüttü.

 

İlk insan atalarının fosil ayağı her zaman şempanze ayağı ile karşılaştırılır. Çünkü şempanze ayaklarının biyomekaniği insan ayaklarının nasıl evrimleştiğini anlamak için çok önemlidir. Ancak, bu araştırmadan önce, iki ayak üzerinde yürürken insanlarla şempanzeler arasında  ayakların çalışmasında farkın olup olmadığını hiç kimse araştırmamıştı.

 

 

Araştırma ekibi bunu öğrenmek için, benzer hızlarda yürüyen şempanzeler ve insanlarda üç boyutlu ayak hareketini ölçtü. Bunun için yüksek hızlı hareket yakalama yöntemini kullandılar. Sonra türler arası ortak ayak hareketleri aralıklarını karşılaştırdılar. Araştırmacılar beklenilenin tersine, insan ayaklarının iki kol ve bacaklar üzerinde yürüyen şempanzelerden daha az hareketli olmadığını tespit ettiler.

 

 

Harvard Üniversitesinden Holowka, bu bulgunun hem insanların hem de şempanzelerin ayaklarının nasıl çalıştığı ile ilgili varsayımları alt üst ettiğini söyledi. Holowka, topuğun adım atarken yerden kalktığı zaman, insan ayaklarının şempanzeler ve diğer maymunlarınkinden daha sert olduğunu bildiklerini, fakat kendilerini şaşırtanın ayak kemerine ağırlık binmesi esnasında sıkışmasına takiben insan orta ayak bölgesinin bir adımın sonunda bükülmesi ve esnemesi olduğunu belirtti. Böylece araştırmacılar bu durumun aslında insan yürüyüşü içi avantaj sağladığı sonucuna vardılar. Holowka’ya göre gelişmiş hareket yakalama teknolojisi ile şempanzeleri incelemeksizin bu keşfedilemezdi.

 

Thompson ise, fosil homininlerde insanımsı orta ayak eklem morfolojisinin varlığının artık ayak sağlamlığı göstergesi olarak algılanamayacağını belirtti ve bu çalışmanın dikkat çekici noktalarından bir tanesinin, en yakın akrabalarımız hakkında daha ne kadar çok şey öğrenebilceğimiz olduğunu ekledi. Görünen o ki şempanzelerin nasıl hareket ettikleri öğrenildikçe Paleoantropologların yıllardır sürdürdüğü bazı varsayımların yeniden yorumlanması gerekecek.

 

https://www.sciencedaily.com