SEMPOZYUM: CULTURAL INTERACTION

Cultural Interaction: Local Communities between North Mesopotamia and  Anatolia in the Sixth Millennium BC    June 6, 2011, 10.00 – 18.00 A symposium organized by the Netherlands Institute in Turkey and Koç University, Department of Archaeology and History of Art

Cultural Interaction: Local Communities between North Mesopotamia and

Anatolia in the Sixth Millennium BC

a symposium organized by the Netherlands Institute in Turkey and

Koç University, Department of Archaeology and History of Art

June 6, 2011, 10.00 – 18.00

Netherlands Institute in Turkey, Istanbul

During the sixth millennium BC, the zone from the Orontes/Amuq Valley in the West to the

Upper Tigris region in the East can be characterized as a cultural interaction zone, connecting the

Halaf world of Upper Mesopotamia and the Chalcolithic societies of Anatolia. Recent excavations

and surveys in modern day Turkey have brought to light local communities that were actively

involved in the transfer of materials, styles and ideas throughout and beyond this interaction

zone.

This workshop will look at exchange networks and cultural interaction, while at the same time

considering how these were firmly rooted in local social and economic practices. The underlying

idea is that in order to understand exchange as it took place between geographically distinct

groups we need to study its mechanisms, significance and effects within local communities.

Focusing on a small number of key sites, the presenters will look at what insights can be

obtained from methods such as intra-site spatial analyses, stylistic comparisons and chemical

sourcing analyses. The workshop hopes to offer a platform to share results of ongoing research,

to exchange ideas and stimulate debate.

***

MÖ altıncı binyıl süresince batıda Asi/Amuq vadisinden doğuda Yukarı Fırat’a uzanan bölge

Yukarı Mezopotamya’nın Halaf dünyası ile Anadolu’nun Kalkolitik topluluklarını birbirine

bağlayan bir kültürel etkileşim alanı olarak tanımlanabilir. Günümüz Türkiye’sinde sürdürülen

yakın zamanlı kazı ve yüzey araştırmaları materyal, üslup ve fikirlerin bu etkileşim alanında ve

ötesine aktarılmasında aktif bir şekilde rol alan yerel toplulukları gün ışığına çıkarmıştır.

Değişim ağlarına ve kültürel etkileşimlere yoğunlaşacak olan bu sempozyum, aynı zamanda bu

ağ ve etkileşimlerin yerel sosyal ve ekonomik uygulamalarda nasıl köklü bir şekilde var olduğunu

göz önünde bulunduracaktır. Temelde yatan düşünce coğrafi açıdan farklı gruplar arasında

gerçekleşen değişimin olduğu gibi anlaşılabilmesi için söz konusu değişimin mekanizmalarının,

öneminin ve yerel topluluklar içindeki etkilerinin incelenmesi gerektiğidir.

Konuşmacılar az sayıdaki anahtar yerleşmelere odaklanarak yerleşme içi uzamsal analizler,

biçimsel karşılaştırmalar ve kimyasal tedarik incelemeleri gibi yöntemlerden elde edilebilecek

ipuçlarını sunacaklardır. Sempozyum aynı zamanda sürmekte olan araştırmaların sonuçlarının

paylaşılacağı, konu ile ilgili fikir alışverişi ve tartışmaların sağlandığı bir platform olmayı umut

etmektedir.