SEMPOZYUM İÇİN BİLDİRİ ÇAĞRISI

Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenen Arkeoloji ve Sanat Tarihi Lisansüstü Araştırma Sempozyumlarının dördüncüsü için bildiri çağrısı yapıldı. Sempozyum, 30 Nisan 2016´da "Ölümden Sonra: Anadolu, Akdeniz ve Yakın Doğu´daki Perspektifler" başlığıyla düzenlenecek.

Tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar geniş bir zamanı kapsayan sempozyumda lisansüstü öğrencileri arkeoloji, sanat tarihi, tarih, kültürel miras ve müze çalışmaları alanlarında, Anadolu ve komşu bölgeleri; Akdeniz, Ege, Doğu Akdeniz ve Yakın Doğu ile ilişkili araştırmalarını sunabilecekler.

 

Sempozyumda, çeşitli ülkelerdeki üniversitelerden konuşmacılar bir araya getirilerek, araştırmalarındaki hedefleri hakkında konuşabilecekleri ve geribildirim alabilecekleri bir ortam yaratılması amaçlanıyor. 

 

Aşağıdaki alt başlıklarla sınırlı kalmamakla birlikte ön görülen konu başlıkları şunlardır:

 

Ölü gömme adetleri ve ritüelleri, yazılı kaynaklar, mitler ve ölümden sonraki yaşamın anlatımı, matem ritüelleri, insan kalıntıları ve ölümle ilgili eserlerin ve buluntuların müzelerde sergilenmesi, mezarların müzede ve arkeolojik alanlarda sergilenmesinin etiği, kültürün, kültürel mirasın, tarihi eserlerin kasten yok edilmesi ve ölümü ve benzeri konular.

 

Adaylar 7 Şubat 2016 tarihine kadar 250 kelimelik bir özeti, arhasymposium@gmail.com adresine gönderebilirler. Özetler ve sunulacak bildiriler Türkçe veya İngilizce olabilir.

 

Sorularınız için Facebook sayfasını kontrol edebilirsiniz: www.facebook.com/ARHAsymposium

Koç Üniversitesi, İstanbul (Türkiye), 30 Nisan 2016

Teslim tarihi: 7 Şubat 2016

 

 

CALL OF PAPERS

 

"After the End. Re-contextualizing Death in Anatolia, the Mediterranean and the Near East"

 

Archaeology and History of Art Graduate Research Symposium, Koç University (Istanbul)

 

The ARHA Annual Graduate Symposium aims to provide a stimulating environment for graduate students who want to share their researches and interests in different fields of Archaeology, Art History and Museum Studies. This event, involving speakers from different universities around the world, provides an opportunity to talk about research goals and receive feedback.

This year proposals are welcomed from students enrolled in M.A. or PhD programs that address topics from a wide range of time periods and geographic locations, as specified in the title. Object-based and theoretical approaches are invited.

 

Possible topics include but are not limited to the following:

 

- Burial practices and funerary traditions. 

- Secondary burials and re-use of human remains.

- Funerary rituals.

- Commemoration rites.

- Textual evidences: myths and the conception of the Afterlife.

- Human remains and their display in museums.

- Dark heritage and culture.

- The deliberate death and destruction of cultural heritage.

- Ethics of funerary display.

 

Please submit an abstract (200-250 words) to arhasymposium@gmail.com by February 7th.

 

Visit the Facebook page: www.facebook.com/ARHAsymposium