SEMPOZYUM: ÖNCÜLÜ VE ARDILI İLE NEOLİTİĞİ ANLAMAK

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi´nde, 4/5 Mart 2016 tarihlerinde Neolitiği Dönemi anlama temalı sempozyum düzenleniyor.

SEMPOZYUM PROGRAMI
04 Mart 2016 Cuma
09.30 - 09.50 Özlem Çevik Sunuş
09.50 - 10.20 Burçin Erdoğu “Neolitik Paradoks ve Ege Prehistoryası”
10.20 - 10.50 Mihriban Özbaşaran, Nurcan Kayacan- Çiler Algül “Etkileşimde Toplumsal Davranışlar”
10-50 - 11.00 ARA
11.00 - 11.30 Merih Cevdet Erek “Epi-paleolitik-Neolitik Ayrımı: Neolitik
Neden Devrim Değildir”
11.30 - 12.00 Kadriye Özçelik “Karain Mağarası B Gözü’nde Neolitik
Öncesi”
12.00 - 13.30 ARA (YEMEK)
13.30 - 14.00 Murat Karakoç “Younger Dryas’ın sonlanmasıyla
Neolitik Başlangıcını Değerlendirmek”
14.00 - 14.30 Emma Baysal "Zamansal ve Mekansal Sürekliliğe Bir
Örnek Olarak Paleolitik’ten itibaren Deniz Kabukları"
14.30 - 14.45 ARA
14.45 - 15.15 Güneş Duru “Neolitiği Anlamlandırmak?”
15.15 - 15.45 Adnan Baysal “Ne Neolitikten Öncesi.. Ne Neolitikten
Sonrası”
05 Mart 2016 Cumartesi 
09.30 - 10.00 Turan Takaoğlu “Ege Dünyasında Mezolitik-Neolitik Geçiş Süreci
Tartışmalarına Kıyı Güney Batı Anadolu’dan bir Bakış”
10.00-10-30 Özlem Çevik “Ulucak Höyük: Başlangıç için Tarafınıza
Şimdilik Ekonomik Paket Uygun Görülmüştür”
10.30-10-45 ARA
10.45 - 11.15 Zafer Derin “Batı Anadolu’da Neolitikleşme Süreci: Yeşiova
Höyüğü”
11.15 - 11.45 Rana Özbal “Barcin Hoyuk’de İletişim Ağları”
12.00-13.00 ARA (YEMEK)
13.00 - 13.30 Halil Tekin “Mezopotamya Arkeolojisinde Kalkolitik Terimi
ve Yarattığı Sorunlar Üzerine Bazı Düşünceler”
13.30 - 14.00 Rıza Tuncel “Batı Anadolu’da Neolitik Sonrası Gelişmeler”
14.00 - 14.30 KAPANIŞ TARTIŞMASI