SİMGESEL DÜŞÜNCENİN DOĞUŞU

İnsanlık durumu, başka insan toplumu türlerine kıyasla en berrak haliyle avcı toplumlarda görülmektedir. Simgesel Düşüncenin Doğuşu, avcı-toplayıcı düşünce biçiminin kökenine ve simge marifetiyle doğayla, dünya ruhuyla ve insanlarla iletişimin başlangıcına göz atmaya çalışıyor.

Alan Barnard bu kitapta dilsel karmaşıklık ile kültürel karmaşıklık ilişkisine ve sosyal antropolojinin görkemli sorularından birisi olan simgesel düşünmenin kökenlerini, insanların simgelerle düşündüğü, tahminen son 130 binyılın kısa bir tarihçesini ortaya koymaya çalışıyor. Yazara göre insan olmanın anlamı; demir, buhar, elektronik çağlarındaki toplumsal yaşam kadar avcı-toplayıcıların toplumsal yaşamında saklıdır. Avlanmak, meyve ve bitki toplamak türümüzün “doğal” geçim yollarıdır ve simgesel düşüncenin doğuşunda da mevcuttular. Alan Barnard Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi