SOLİ - POMPEIOPOLIS

Antik Liman Kenti Mersin’in batısında, Mezitli’de yer alan Soli/Pompeiopolis Antik Kenti, Ovalık Kilikia Bölgesi’nin batı sınırında yer alan önemli bir liman kenti. MÖ 1. binyıl başlarında Doğu Akdeniz ticaretinde önemli bir yere sahip olan bu antik kentteki kazı çalışmaları, 1999 yılından beri aralıksız sürdürülüyor. Soli/Pompeiopolis 2009 yılı kazı çalışmalarında Sütunlu Cadde’de özgün Roma mimarisi ve onun yeniden kullanımı ile ilişkili olarak Bizans Dönemi mimarisini anlayabilmek amacı ile doğu portikonun günümüzdeki sınırlarını belirleyen beton koruma duvarının içinde ve dışında sondaj çalışmaları yapıldı. Her iki alanda da geç dönem tahribinin yoğun olduğu gözlemlendi. Bu çalışmaların sonucunda elde edilen bulgulardan biri; üzerinde Grekçe yazıt bulunan bir kaide ya da konsol parçası oldu. Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar tarafından okunan bu yazıtta adı geçen Galerius Valerius olasılıkla Sütunlu Cadde’nin imarına katkıda bulunan önemli bir isim. Bir diğer alanda ise 19. - 20. yüzyıl tahribatını belgeleyen bir taşçı baltası bulundu ve devrilmiş dolgu taşlarının temizliği yapılırken karşılaşılan Pompeiopolis’in adı anılan bir diğer kireç taşı yazıt parçası, buradaki yapıların Bizans Dönemi’nden daha geç bir dönemde ikinci kez kullanıldığını gösteren önemli bir buluntuydu. Bu yapılardan birinin güneyinde duvara yaslanan bir ocak platformu da saptandı. Bütün bu mimari kalıntılar, bu mekanların Sütunlu Cadde’yi taş ocağı olarak kullanan taşçı ustalarına ait olabileceğine de bir işaretti.                                                   Doç. Dr. Remzi YAĞCI                                                 Soli-Pompeiopolis Kazı Başkanı                                                 Dokuz Eylül Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü                                                     AKTÜEL ARKEOLOJİ DERGİSİ 15. SAYI