SUNA İNAN KIRAÇ AKDENİZ MEDENİYETLERİ ARAŞTIRMA BURSLARI

Suna İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü(AKMED) 2013 yılı araştırma bursları

Doktora Bursu   2000  EU

Yüksek Lisans Bursu  1000  EU

Suna – İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’nün, öncelikle Antalya ve çevresi olmak üzere tüm Anadolu Akdenizi olarak belirlenen coğrafyanın; tarihi, arkeolojik, etnografik ve kültürel değerlerinin araştırılması, belgelenmesi, korunması, onarılması ve tüm bunların Akdeniz kıyılarındaki kültürlerle ilişkilerinin yorumlanmasına yönelik bilimsel çalışmalara ve araştırmalara destek olmak amaç ve ilkeleri doğrultusunda; özellikle genç araştırmacıların belirtilen kapsam ve coğrafyaya ilişkin Yüksek Lisans ve Doktora araştırma projeleri “AKMED Proje Destekleme ve Burs Yönergesi” hükümleri çerçevesinde 2013 yılında da desteklenecektir.

Üç kopya halinde düzenlenerek, AKMED Bilim Danışma Kurulu’nda (BDK) değerlendirilmek üzere en geç 15 Nisan 2013 tarihine kadar Enstitü’nün aşağıdaki adresine gönderilmesi gereken başvuru dosyalarında;

1. Başvuru sahibinin unvanı ve meslek yaşamını özetleyen özgeçmişi; varsa yayınlarının listesi; açık adres, e-posta, telefon numarası;

2. Araştırma projesinin konusu, yöntemleri, amaçları, varsa konuyla ilgili daha önceki çalışmalarının bir özeti, sorunlar, çalışma takvimi, programı ve projede görev alanların isim, unvan, görev yeri ve adresleri;

3.Projeyle ilgili olarak, demirbaş alımları dışında, ihtiyaç ve yapılması düşünülen harcamaların detaylı bir tablosu yer almalıdır.

Projeye ilişkin genel görüşler ile başvuru sahibinin bu projeyi gerçekleştirecek birikim ve yeteneğe sahip olup olmadığına dair en az 2 tavsiye mektubu referans sahibi tarafından imzalı ve kapalı zarf içinde doğrudan AKMED’e postalanmalıdır.

Daha geniş bilgi AKMED’den alınabilir.

Suna – İnan Kıraç

Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED)

Barbaros Mah. Kocatepe Sok. No: 25 07100 Kaleiçi – Antalya

Tel: 0(242) 2434274 Faks: 0(242) 2438013

E-posta: akmed@akmed.org.tr

www.akmed.org.tr